STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
1 869/QLCL 29/09/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9 năm 2022
2 652/TB-CCKL 20/09/2022 Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
3 651/TB-CCKL 20/09/2022 Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
4 775/QLCL 13/09/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9 năm 2022
5 615/CCKL-TCHC 31/08/2022 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022
6 581/TB-CCKL 22/08/2022 THÔNG BÁO Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
7 582/TB-CCKL 22/08/2022 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
8 687/QLCL 22/08/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 33 năm 2022
9 659/QLCL 08/08/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 31 năm 2022
10 646/QLCL 05/08/2022 V/v phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 8 năm 2022
11 126/KH-UBND 05/08/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
12 591/QLCL 18/07/2022 Phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 28 năm 2022
13 468/QLCL 13/06/2022 Về việc phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tuần 23 năm 2022.
14 2777/UBND-NC 10/06/2022 V/v tăng cường phòng ngừa,đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
15 2817/UBND-KTN 10/06/2022 V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
16 356/CCKL-TTPCTT 02/06/2022 V/v thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
17 326/QLCL 06/05/2022 Về việc phổ biến Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 4/2022
18 2021/UBND-KTTH 29/04/2022 V/v triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
19 7705/CT-BNN-TCCB 16/11/2021 Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
20 596/CCKL-TC 23/08/2021 Về việc đăng ký huấn luyện nghiệp vụ PCCC
21 595/CCKL-TC 23/08/2021 Về việc tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"
22 399/TTr-CCKL 16/06/2021 Tờ trình về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2021
23 365/KH-CCKL 31/05/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2021
24 222/KH-CCKL 06/04/2021 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
25 871/BVR-CCKL 14/12/2020 Về việc viết tin, bài cho bản tin "Nông nghiệp và PTNT" số 48/2020
26 847/CCKL-TC 02/12/2020 Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
27 109/QĐ-CCKL 23/10/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
28 107/QĐ-CCKL 19/10/2020 Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực quản lý chất lượng nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm lâm
29 106/QĐ/CCKL 15/10/2020 Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực quản lý chất lượng nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm lâm
30 697/CCKL-BVR 30/09/2020 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy)-04/10
31 662/CCKL-BVR 11/09/2020 Về việc triển khai thực hiện công văn số 2325/SNNPTNT-KL ngày 10/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngã
32 651/KH-CCKL 08/09/2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi
33 652/CCKL-TC 08/09/2020 Về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm lâm
34 644/BC-CCKL 04/09/2020 Báo cáo đột xuất về vụ cháy rừng xảy ra vào ngày 28/8/2020 trên địa bàn huyện Ba Tơ
35 633/CCKL-BVR 31/08/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ
36 606/BC-CCKL 19/08/2020 báo cáo cháy rừng ngày 10/8/2020
37 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
38 583/TB-CCKL 12/08/2020 Thông báo về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản iOffice-VNPT
39 581/KH-CCKL 12/08/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2020
40 565/CCKL-TC 07/08/2020 Về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt I/2021
41 536/BC-CCKL 31/07/2020 Báo cáo đột xuất về vụ cháy rừng xảy ra ngày 29/7/2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
42 531/CCKL-BVR 29/07/2020 Về việc tổ chức thực hiện nội dung Công văn số 1811/SNNPTNT-CCKl ngày 21/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43 521/BC-CCKL 24/07/2020 Báo cáo đột xuất về các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn thị xã Đức Phổ và huyện Bình Sơn
44 520/CCKL-GĐTP 24/07/2020 Về việc giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp
45 516/CCKL-BVR 21/07/2020 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động đào bới, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ các loài thực vật có nguồn gốc tự nhiên
46 518/CCKL-TC 21/07/2020 Về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an ninh và an toàn thông tin mạng"
47 512/TB-CCKL 20/07/2020 Thông báo về việc thay đổi thời gian họp thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
48 482/BC-CCKL 06/07/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
49 567/CCKL-BVR 29/06/2020 Về việc báo cáo diện tích rừng tự nhiên năm 2019 giảm
50 456/CCKL-BVR 26/06/2020 Về việc triển khai thực hiện công văn số 1563/SNNPTNT-CCKL ngày 24/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT
51 440/CCKL-SDR 19/06/2020 Về việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ cây trồng phân tán dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn: hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
52 01/DS-CCKL 20/05/2020 Danh sách BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp năm 2020
53 265/CCKL-BVR 15/04/2020 Về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
54 48/QĐ-CCKL 07/04/2020 Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng các văn Quy phạm pháp luật trong năm 2020
55 19/QĐ-CCKL 27/03/2020 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Hạt Kiểm lâm huyện Trà Bồng
56 20/QĐ-CCKL 27/03/2020 Quyết định ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
57 184/KH-CCKL 23/03/2020 Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đợt 2 năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi
58 148/CCKL-BVR 13/03/2020 Về việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh năm 2020
59 103/CCKL-TC 27/02/2020 Về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nông nghiệp và Phát triển nông thôn" năm 2020
60 39/BC-CCKL 03/02/2020 Báo cáo về việc thực hiện rà soát, sắp xếp và chấm dứt viên chức Kiểm lâm theo Công văn số 106/UBND-NC ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh
61 894/QĐ-SNNPTNT-HĐSK 27/12/2019 Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm 2019 cho các sáng kiến, giải pháp công tác của các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
62 25/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Thông tư quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
63 770/CCKL-BVR 08/11/2019 Về việc triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES
64 102/QĐ-CCKL 07/11/2019 Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
65 15/2019/TT-BNNPTNT 30/10/2019 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
66 12/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019 Thông tư Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp
67 13/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019 Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
68 727/KH-CCKL 22/10/2019 Kế hoạch kiểm tra công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2019
69 625/TB-CCKL 03/09/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đại- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tại buổi làm việc với lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm trực thuộc về công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2019
70 586/CCKL-BVR 19/08/2019 Về việc báo cáo kết quả và những vướng mắc về kỹ thuật khi thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm 2019
71 520-BC/BCS 15/08/2019 Báo cáo kết quả thực hiện 02 năm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
72 2153/SNNPTNT-VP 12/08/2019 về việc phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành quản lý
73 567/TB-CCKL 08/08/2019 Thông báo thời gian tập huấn theo dõi diễn biến rừng năm 2019
74 2032/SGTVT-KHTC 08/08/2019 Về việc triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không ngừng
75 82/CĐVC 07/08/2019 Về việc liên quan đến tình hình phức tạp ở biển đông
76 541/CCKL-BVR 31/07/2019 Về việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2019
77 216/CCKL-BVR 29/03/2019 Về việc tham gia xây dựng kế hoạch của sở NN và PTNT về triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?