Chi cục Kiểm lâm và Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi ký kết Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR, PTR, QLLS và PCCCR

Đăng vào 30/07/2019

             Ngày 23/7/2019, Chi cục Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi (Ban QLRPH) ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Quang cảnh Hội nghị thông qua Quy chế phối hợp 


           Thời gian qua, kể từ khi UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 phê duyệt Đề án hợp nhất các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh thành Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục Kiểm lâm và Ban QLRPH thường xuyên phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Điển hình như đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Tổ Quản lý bảo vệ rừng liên huyện Sơn Hà - Tây Trà, đóng tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng hồ Nước Trong, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà. Thành viên của Tổ là lực lượng Kiểm lâm địa bàn và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Hạt Kiểm lâm và Trạm Quản lý bảo vệ rừng các huyện: Sơn Hà, Tây Trà. Sau thời gian đi vào hoạt động, lực lượng phối hợp của Tổ Quản lý bảo vệ rừng liên huyện đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm hại rừng tại các tiểu khu: 107 xã Trà Xinh; 104 xã Trà Trung; 99, 106, 108 xã Trà Thọ và địa bàn các xã Sơn Bao, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
            Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm và Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, phòng Tổ chức tuyên truyền và XDLL Chi cục Kiểm lâm chủ trì nghiên cứu, xây dựng nội dung dự thảo Quy chế. Quá trình xây dựng đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến thống nhất về phương pháp xây dựng; lấy ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm các huyện miền núi, Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi để từng bước hoàn chỉnh và thống nhất Quy chế với 4 chương, 14 điều. Quy chế đã đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung phối hợp và tổ chức thực hiện.

Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý rừng PH tỉnh Quảng Ngãi ký kết Quy chế phối hợp

           Việc ký Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chi cục Kiểm lâm và Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, các Trạm Quản lý bảo vệ rừng; Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn phá hoại rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.