Nhiều diện tích rừng ở tỉnh Quảng Ngãi bị chết khô

Đăng vào 06/08/2019

           Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 02/8/2019, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV kiểm tra thực tế hiện trường tình hình thiệt hại do cháy rừng và cây lâm nghiệp bị chết do nắng hạn trong thời gian từ đầu năm 2019 đến nay tại 02 huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.


(Kiểm tra hiện trường cây chết khô)

            Kết quả kiểm tra thực tế tại huyện Đức Phổ theo báo cáo sơ bộ chưa đầy đủ của Hạt Kiểm lâm Đức Phổ thì tổng diện tích rừng thiệt hại do nắng nóng toàn huyện là 545,5702 ha, trong đó rừng tự nhiên: 10 ha, rừng trồng: 535,5702 ha. Tại huyện Bình Sơn theo báo cáo sơ bộ chưa đầy đủ của Hạt Kiểm lâm Bình Sơn tại 09/25 xã thị trấn thuộc huyện Bình Sơn thì tổng diện tích rừng thiệt hại do nắng nóng là 65,28 ha (mức độ thiệt hại trên 70%)  trong đó rừng sản xuất: 11,5 ha, rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp là: 53,78 ha.

 
(Kiểm tra hiện trường cây chết khô)

           Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng diễn ra gay gắt, nguy cơ cháy rừng luôn ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Mặc dù, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và chủ rừng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp PCCCR; tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, khô hạn kéo dài thì tình trạng cháy rừng, cây rừng tự chết vẫn còn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay Chi cục Kiểm lâm đang chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm rà soát, thống kê diện tích rừng bị chết do cháy, nắng hạn chi tiết theo từng tổ chức, hộ gia đình cá nhân để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai để khôi phục lại diện tích rừng bị chết./.