Kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng

Đăng vào 06/08/2019

           Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-CCKL ngày 03/7/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về huy động lực lượng tham gia kiểm tra truy quét bảo vệ rừng tại vùng rừng xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, khu vực rừng giáp ranh với xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
 


(Kiểm tra thực địa vùng giáp ranh)

           Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 11/7/2019, Tổ tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tiến hành kiểm tra thực địa tại vùng rừng xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, khu vực rừng giáp ranh với xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

 
(Kiểm lâm kiểm tra cây gỗ rừng tự nhiên)

           Qua 04 ngày kiểm tra, rừng ở các tiểu khu 414, 419 và 429 thuộc xã Ba Trang, huyện Ba Tơ giáp ranh với xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định toàn bộ diện tích ở các tiểu khu nêu trên tình trạng khai thác gỗ, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, đốt than trái phép không còn xảy ra, rừng đang sinh trưởng phát triển tốt. Kết quả trên là nhờ công tác phối hợp đồng bộ giữa lực lượng kiểm lâm 02 huyện: Ba Tơ, Quảng Ngãi và An Lão, Bình Định, chính quyền địa phương vùng giáp ranh; đồng thời cộng đồng dân cư trong vùng đã nâng cao nhận thức trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Tuy nhiên tại các khu rừng phòng hộ giáp ranh với rừng sản xuất thì dây leo, bụi rậm bị héo úa, chết khô bên cạnh đó là lớp thực bị dày và khô nỏ, nên nguy cơ cháy rừng ở khu vực này là rất cao, các địa phương, các đơn vị liên quan tại khu vực rừng giáp ranh cần tăng cường công tác tuyên truyền về PCCCR, tuần tra, truy quét bảo vệ rừng để ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng./.