Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi sự chung tay, góp sức vì tương lai một Việt Nam "xanh, sạch, đẹp"

Đăng vào 30/08/2022

Chi cục Kiểm lâm trân trọng đăng tải Thư ngỏ: