Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Kon Tum

Đăng vào 21/11/2022

       Ngày 28/10/2022 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi và bàn một số nội dung, giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Văn phòng Ủy ban nhân dân và Chi cục Kiểm lâm 03 tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện và các phòng ban trực thuộc 13 huyện và các xã vùng giáp ranh giữa 03 tỉnh.

       Sau khi nghe đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2020 - 2022, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp sửa đổi trong giai đoạn tiếp theo; các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị; Ủy ban nhân dân 03 tỉnh: Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi đã thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

       Về đánh giá chung: Khu vực rừng giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi hầu hết là rừng tự nhiên, đa dạng sinh học cao, có nhiều loài động thực vật quý, hiếm, đặc hữu. Đặc biệt rừng tại khu vực này được quy hoạch vào chức năng phòng hộ đầu nguồn của các con sông lớn, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ đời sống sản xuất của nhân dân của ba tỉnh. Thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết, giai đoạn 2020 - 2022 lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý bảo vệ rừng tại khu vực; đồng thời đã phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giúp ổn định tình hình trật tư, an ninh tại khu vực. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, nằm xa trung tâm, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và đối tượng vi phạm ngày càng liều lĩnh, manh động nên công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh còn gặp nhiều khó khăn. Dự báo trong thời gian tới, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, có nhiều nguy cơ tài nguyên rừng bị xâm hại, đặc biệt là tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

       Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại vùng giáp ranh, đề nghị Ủy ban nhân dân 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam và Quảng Ngãi quan tâm chỉ đạo các Sở, ban ngành và các địa phương vùng giáp ranh thực hiện tốt các nội dung sau:

       1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của 03 tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tham mưu chính quyền các cấp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp gắn với công tác tuyên truyền kết quả xử lý rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao sức răn đe của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm hại tài nguyên rừng tại khu vực giáp ranh.

       2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng cho nhân dân khu vực vùng giáp ranh bằng nhiều hình thức, nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân vùng giáp ranh tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

       3. Kiện toàn lực lượng kiểm lâm và lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của các đơn vị chủ rừng đủ mạnh để đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra hoặc xử lý các tình huống phức tạp. Hỗ trợ về nhân lực, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc ngăn chặn truy bắt và điều tra xử lý vi phạm vùng giáp ranh. Giải quyết tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp giữa các tổ chức, cá nhân giữa các địa phương.

       4. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vướng mắc liên quan về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản khu vực giáp ranh 03 tỉnh ở các cấp (cấp tỉnh, huyện và xã). Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng như: Thành lập các nhóm chung trên mạng xã hội để trao đổi thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phần mềm GIS, ảnh vệ tinh trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; trang bị thiết bị bay không người lái (flycam) hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm tra rừng tại các khu vực phù hợp.

       5. Tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ rừng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần quản lý nói chung và khu vực giáp ranh nói riêng.

       Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(Quang cảnh Hội nghị)

(Lễ ký Quy chế phối hợp vùng giáp ranh 3 tỉnh)

(Lãnh đạo 03 tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc)