Kiểm lâm Quảng Ngãi 45 năm hình thành và phát triển (21/5/1973 – 21/5/2018)

29/06/2018

Trải qua 45 năm (21/5/1973-21/5/2018), lực lượng kiểm lâm nhân dân Việt Nam nói chung và Kiểm lâm Quảng Ngãi nói riêng đã khẳng định được vị trí quan...

Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Kiên quyết đổi mới công tác cán bộ

26/03/2018

(Báo Quảng Ngãi)- Cụ thể hóa quy chế của Tỉnh ủy và quyết định của UBND tỉnh về công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong năm...

Kiểm lâm Quảng Ngãi: Nỗ lực vượt khó

03/03/2018

Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam thành lập từ ngày 21.5.1973. Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, nhìn lại quá trình hoạt động và trưởng thành, lực lượng kiểm...

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?