Phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh Quảng Nam - Quảng Ngãi

13/04/2018

Tại huyện Núi Thành, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam và các Hạt Kiểm lâm Bình Sơn, Trà Bồng (Quảng Ngãi) vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp quản...

Kiểm lâm Quảng Ngãi: Thu giữ gần 280 m3 gỗ các loại

06/04/2018

(GLO)- Ông Nguyễn Đại - Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, cho biết: Lợi dụng thời gian trước trong và sau Tết Nguyên đán lâm tặc đã "mạnh tay"...

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

15/01/2018

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Quảng Ngãi: Kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng

21/08/2017

Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện,...

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?