Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức

22/08/2018

Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung, có tổng diện tích tự nhiên: 515.249,10 ha. Trong đó, đất có rừng: 310.156,02 ha; đất trống chưa có rừng quy...

Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng

22/08/2018

Kiểm kê rừng là việc điều tra, đánh giá, xác định các trạng thái rừng, trữ lượng rừng trong và ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp trên thực tế và đối...

Quảng Ngãi xác nhận rừng phòng hộ bị phá tại xã Ba Liên

28/06/2018

NDĐT – Ngày 3-10, NDĐT nhận được Báo cáo số 2894/BC-SNNPTNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi xác nhận, việc Báo NDĐT ngày...

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

15/01/2018

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ

28/08/2017

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý những tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Ba Tơ...

Quảng Ngãi khai thác tiềm năng thế mạnh kinh tế rừng

28/08/2017

Tỉnh Quảng Ngãi hiện đang phát triển mạnh ba loại rừng, trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Nhiều chương trình, dự án phát triển lâm...

Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức | Xem
Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng | Xem
Thi Nâng ngạch ngành kiểm lâm | Xem
Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các đ/c trong lực lượng Kiểm lâm.

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?