Quang Ngai: Destroying the poplar forest to grow vegetables

29/06/2018

BVR & MT - Thousands of willow trees planted along the coast of tens of years are being cut down by the local government for grafting vegetables.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Nỗ lực khôi phục, phát triển rừng ngập mặn

10/01/2018

Rừng ngập mặn là lá chắn sống phòng chống thiên tai, là lá phổi xanh điều hòa khí hậu và cũng là nơi cung cấp nhiều loài thủy hải sản quý. Thế nhưng...

Hội nghị giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi - Quảng Nam

23/10/2017

Ngày 09 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Trung tâm huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng...

Quảng Ngãi: Sẽ sớm triển khai dự án giao đất, giao rừng cho dân 6 huyện miền núi

28/08/2017

(ICARD-22/4/2007): Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế vừa chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương và cơ chế thực hiện dự án Báo cáo kinh tế...

Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức | Xem
Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng | Xem
Thi Nâng ngạch ngành kiểm lâm | Xem
Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các đ/c trong lực lượng Kiểm lâm.

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?