Quang Ngai: Destroying the poplar forest to grow vegetables

29/06/2018

BVR & MT - Thousands of willow trees planted along the coast of tens of years are being cut down by the local government for grafting vegetables.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Nỗ lực khôi phục, phát triển rừng ngập mặn

10/01/2018

Rừng ngập mặn là lá chắn sống phòng chống thiên tai, là lá phổi xanh điều hòa khí hậu và cũng là nơi cung cấp nhiều loài thủy hải sản quý. Thế nhưng...

Hội nghị giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi - Quảng Nam

23/10/2017

Ngày 09 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Trung tâm huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng...

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?