Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức

22/08/2018

Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung, có tổng diện tích tự nhiên: 515.249,10 ha. Trong đó, đất có rừng: 310.156,02 ha; đất trống chưa có rừng quy...

Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng

22/08/2018

Kiểm kê rừng là việc điều tra, đánh giá, xác định các trạng thái rừng, trữ lượng rừng trong và ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp trên thực tế và đối...

Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức | Xem
Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng | Xem
Thi Nâng ngạch ngành kiểm lâm | Xem
Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các đ/c trong lực lượng Kiểm lâm.

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?