Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức

22/08/2018

Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung, có tổng diện tích tự nhiên: 515.249,10 ha. Trong đó, đất có rừng: 310.156,02 ha; đất trống chưa có rừng quy...

Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng

22/08/2018

Kiểm kê rừng là việc điều tra, đánh giá, xác định các trạng thái rừng, trữ lượng rừng trong và ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp trên thực tế và đối...

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?