Quảng Ngãi: Sẽ sớm triển khai dự án giao đất, giao rừng cho dân 6 huyện miền núi

Đăng vào 28/08/2017
(ICARD-22/4/2007): Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế vừa chủ trì cuộc họp thống nhất chủ trương và cơ chế thực hiện dự án Báo cáo kinh tế kỹ thuật đo vẽ lập bản đồ địa chính, giao đất, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 6 huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long.

Tổng vốn đầu tư lên tới gần 32 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hơn 27 tỷ đồng cho chủ đầu tư là UBND 6 huyện miền núi thực hiện dự án trong 2 năm (2007-2008). Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tài chính cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách tỉnh để đầu tư cho dự án. UBND tỉnh sẽ sớm ra quyết định chỉ định thầu đối với các đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thực hiện công tác đo đạc, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại các huyện nêu trên. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện miền núi triển khai thực hiện tốt dự án để sớm giao đất, giao rừng cho dân ổn định sản xuất./. (Nguồn: TTXVN)

www.mard.gov.vn

Tin khác

Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức | Xem
Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng | Xem
Thi Nâng ngạch ngành kiểm lâm | Xem
Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các đ/c trong lực lượng Kiểm lâm.

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?