Hội nghị giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Ngãi - Quảng Nam

Đăng vào 23/10/2017
Ngày 09 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường Trung tâm huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Hội nghị do ông Nguyễn Hữu Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum, ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng là Lãnh đạo Sở Nông nghiêp và PTNT, Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm của 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi; các đồng chí lãnh đạo UBND các huyện vùng giáp ranh của 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi; các đồng chí Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm các huyện, các chủ rừng trong vùng giáp ranh của 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi; các đồng chí Lãnh đạo của các xã thuộc các huyện trong vùng giáp ranh của 03 tỉnh. Ngoài ra còn có đại diện các tổ chức và cá nhân của 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng trong vùng giáp ranh được khen thưởng tại Hội nghị.

Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi (giai đoạn 2014 -2015). Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi, lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vi phạm lâm luật. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm của 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi đã ký kết Quy chế phối trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam- Quảng Ngãi thay thế Quy chế phối hợp đã ký năm 2011. Hội nghị đã tổ chức biểu dương khen thưởng cho 08 tập thể và 12 cá nhân của 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng trong vùng giáp ranh.

Ảnh: Ký kết Quy chế phối trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản

vùng giáp ranh giữa 03 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam- Quảng Ngãi

http://kiemlam.kontum.gov.vn

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?