Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ hoạt động năm 2017

Đăng vào 19/12/2017
Năm qua, kinh tế tập thể (KTTT) nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển. Các HTX từng bước được củng cố cả về lượng và chất, hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, nhiều HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp về trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất gỗ, thuỷ sản, ứng dụng khoa học kỹ thuật tạo sản phẩm có giá trị chất lượng cao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đến cuối năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi có 230 HTX, cụ thể: 175 HTX nông nghiệp, 42 HTX phi nông nghiệp và 13 quỹ tín dụng nhân dân. Thành lập mới 8 HTX ở các địa phương và các lĩnh vực hoạt động khác nhau, một số HTX tại các huyện miền núi, tạo cơ hội hỗ trợ cho các  thành viên là người dân tộc thiểu số (HTX Lam Điền – Trà Trung - huyện Tây Trà, HTX nông lâm nghiệp Ba Điền - huyện Ba Tơ,…). Doanh thu bình quân ước đạt hơn 1,2 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận trước thuế ước đạt 60 triệu đồng/HTX/năm. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên 24 triệu đồng/người/năm, tăng 6% so với năm 2016. 

     Đối với HTX nông nghiệp, có 40 HTX liên kết với doanh nghiệp. Các HTX đã tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ kinh tế thành viên phát triển. Ngoài ra, một số đơn vị HTX còn tham gia cơ giới hoá đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, … góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tham gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình như: HTX NN Bình Dương, I Bình Nguyên, I Bình Trung (huyện Bình Sơn), HTX NN Phổ Văn, Phổ Minh (huyện Đức Phổ), HTX NN Nghĩa Kỳ Đông (huyện Tư Nghĩa), HTX NN Vĩnh Trường (huyện Mộ Đức). Ngoài ra, các HTX khai thác hải sản xa bờ đang tích cực đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu biểu là HTX DV và KTHS xa bờ Phổ Quang.

     HTX vận tải đã đáp ứng một phần không nhỏ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân, giải quyết việc làm cho người lao động. Doanh thu bình quân ước trên 11 tỷ đồng /năm, thu nhập bình quân của thành viên hơn 6 triệu đồng/người/tháng, tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng như HTX vận tải Thống Nhất, HTX giao thông vận tải Lý Sơn,…

     Một số HTX thuộc lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hoạt động có hiệu quả, điển hình như HTX dịch vụ điện Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), HTX thương mại – dịch vụ Bình Nguyên (huyện Bình Sơn), HTX dịch vụ Điện – Nước Đức Lân (huyện Mộ Đức).

     Các quỹ tín dụng nhân dân chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng vốn góp thành viên, đầu tư trang thiết bị hiện đại. Quy mô hoạt động của các quỹ tín dụng được mở rộng, hoạt động an toàn, ổn định và có sự phát triển. Đến cuối tháng 12/2017, toàn tỉnh có 13 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với hơn 18.000 thành viên, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 300 tỷ đồng tăng trên 13% so với năm 2016, nợ xấy chiếm 0,24% tổng dư nợ, giảm 0,05% so với năm 2016. Các quỹ đều hoạt động có lãi, lợi nhuận trước thuế bình quân hơn 200 triệu đồng.

     Năm 2017, mặc dù còn nhiền khó khăn, đóng góp  vào GDP còn thấp, nhưng hoạt động của các HTX đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận, với 50% HTX khá, tỷ lệ HTX yếu kém giảm. Các HTX còn tham gia vào chuỗi giá trị gắn với sản phẩm ở địa phương như: Mô hình sản xuất gạo hữu cơ; mô hình khoai lang Nhật Bản; sản xuất lúa giống, sản xuất và tiêu thụ cây keo, qua đó hiệu quả hoạt động của HTX ngày càng cao và tạo việc làm cho thành viên tại HTX.

    Sang năm mới, phát huy những thành quả đạt được với niềm tin, sự quyết tâm và những hoạt động thiết thực, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các HTX tỉnh nhà sẽ có những chuyển biến, phát triển mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.      

HÀ NGUYỄN

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?