Bức tâm thư và bản cam kết liệu có bảo vệ được rừng?

Đăng vào 10/01/2018
​​​​​​​Không tâm thư, không bảng cam kết nhưng người dân xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi đã bảo vệ thành công những cánh rừng với những gốc cây cổ thụ.

Không tâm thư, không bảng cam kết nhưng người dân xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi đã bảo vệ thành công những cánh rừng với những gốc cây cổ thụ. Ảnh: NĐT

Không tâm thư, không bảng cam kết nhưng người dân xã Trà Giang, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi đã bảo vệ thành công những cánh rừng với những gốc cây cổ thụ. Ảnh: NĐT

laodong.vn
Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức | Xem
Biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng | Xem
Thi Nâng ngạch ngành kiểm lâm | Xem
Quảng Ngãi điều tra xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở Ba Tơ
Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các đ/c trong lực lượng Kiểm lâm.

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Công ty lâm sinh không hoạt động trong thời gian bao lâu thì bị giải thể bắt buộc?