Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Đăng vào 15/01/2018
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Ngày 28/10/2016, Hạt Kiểm lâm các huyện Hoài Nhơn, An Lão (tỉnh Bình Định) và Hạt Kiểm lâm các huyện Ba Tơ, Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện công tác bảo vệ rừng vùng giáp ranhnhằm đánh giá những kết quả đạt được; thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp và đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong công tác bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ, ngày 21 tháng 9 năm 2016, các hạt kiểm lâm vùng giáp ranh đã tiến hành ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản giữa các huyện Hoài Nhơn, An Lão, tỉnh Bình Định và Ba Tơ, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi”./.

THỦY ĐỨC

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?