Một số hình ảnh họat động ngành kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 29/06/2018
Bộ ảnh về những hoạt động nổ bật ngành kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2018

1. Kỷ niệm 45 năm ngành kiểm lâm

2. Nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ

3. Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

4. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống cháy rừng

5. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua

6. Truy bắt vận chuyển gỗ trái phép

7. "Giải lao", tiếp tục công tác chống cháy rừng

8. Giao lưu, hợp tác bảo về rừng vùng giáp ranh..

9. Mỗi cán bộ kiểm lâm là chiến sĩ bảo vệ rừng

 

Hoàng Huy
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?