Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm kê rừng chủ rừng nhóm II

Đăng vào 22/08/2018
Chiều ngày 11/5/2016, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm, Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm kê rừng chủ rừng nhóm II. Tham gia lớp tập huấn đợt này có gần 60 đại biểu là thành viên Tổ công tác kiểm kê rừng các huyện, 17 đơn vị chủ rừng nhóm II và các đơn vị tư vấn chuyên ngành lâm nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Với yêu cầu và nội dung tập huấn chuyên sâu về biện pháp kỹ thuật để chủ rừng có thể tự tổ chức thực hiện kiểm kê rừng trên lâm phần quản lý nên Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh đã mời chuyên gia làm báo cáo viên thuộc Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra rừng, quy hoạch rừng, đặc biệt đã tham gia điều tra và kiểm kê rừng ở nhiều địa phương.

Sau 3 ngày tập huấn (từ ngày 09-11/5/2016) các học viên đã được báo cáo viên hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật kiểm kê rừng, hướng dẫn các thao tác và kỹ năng vận hành các phần mềm kiểm kê rừng, biên tập bản đồ. Kết thúc khóa tập huấn, cơ bản các học viên đã nắm được các biện pháp kỹ thuật, kỹ năng vận hành và sử dụng các phần mềm kiểm kê rừng ...

Tại lễ bế giảng, các học viên đã được ông Nguyễn Văn Hân – Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo, Tổ trưởng tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh quán triệt về nhiệm vụ các chủ rừng nhóm II trong thời gian tới cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê rừng theo đúng biện pháp kỹ thuật tại Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2015; Quyết định số 689/QĐ-TCLN-KL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp và nội dung đã được tập huấn và đảm bảo đúng tiến độ và thời gian (hoàn thành và bàn giao thành quả cho Tổ kiểm kê rừng tỉnh trước ngày 15/6/2016). Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Rà soát và hoàn thành công tác chuẩn bị về nhân lực, thiết bị, thành lập Tổ công tác kiểm kê rừng, lập và trình phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện, xây dựng kế hoạch kiểm kê rừng trên lâm phần quản lý ... theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh tại Công văn số 834/BCĐKKR ngày 20/4/2016 của BCĐ kiểm kê rừng tỉnh về việc kinh phí và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh, thông báo số 295/TB-BCĐKKR ngày 04/5/2016 về kết luận của đồng chí Trần Ngọc Thương – Phó trưởng ban chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh tại cuộc họp phân khai kinh phí và tổ chức thực hiện kiểm kê rừng chủ rừng nhóm II ngày 25/4/2016.

2. Trên cơ sở thành quả điều tra phục vụ kiểm kê rừng đã tiếp nhận từ Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh:

2.1. Phối hợp với Tổ công tác kiểm kê rừng huyện, xã tiến hành rà soát lại ranh giới lâm phần quản lý, kết quả rà soát phải được thống nhất bằng văn bản và gửi về Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh.

2.2. Tổ chức thực hiện kiểm kê rừng theo đúng các quy định hiện hành. Đối với các đơn vị không đủ khả năng tự tổ chức thực hiện, khẩn trương lập thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn chức năng, có đủ năng lực và kinh nghiệm theo đúng quy định. Các chủ rừng nhóm II phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê rừng trên lâm phần quản lý theo đúng quy định hiện hành./.

Lâm Đạo Hiền

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?