Kiểm kê rừng tỉnh quảng ngãi, nhiệm vụ và thách thức

Đăng vào 22/08/2018
Quảng Ngãi là tỉnh duyên hải miền Trung, có tổng diện tích tự nhiên: 515.249,10 ha. Trong đó, đất có rừng: 310.156,02 ha; đất trống chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 36.946,12 ha. Độ che phủ rừng là 51,06% (diện tích rừng trồng dưới 3 năm tuổi không tham gia tính độ che phủ là 47.068,44 ha), tăng 24,64 % so với đợt kiểm kê năm 1998.

Tài tệp tại đây

Hoàng Huy

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?