Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 01/06/2018

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 234 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, trong đó có 16 cơ sở đăng ký kinh doanh tại tỉnh, 41 cơ sở là hộ gia đình, cá nhân đăng ký kinh doanh tại huyện, chủ yếu sản xuất và kinh doanh giống cây keo, nguồn gốc giống đưa vào sản xuất tại các cơ sở này cơ bản được kiểm tra, chứng nhận nguồn gốc; 177 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, hầu hết các cơ sở này đều có quy mô nhỏ, việc sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp trồng rừng của hộ, nguồn gốc giống đưa vào gieo ươm chưa được kiểm soát gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng cây giống xuất vườn.

Năm 2018 Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương tổ chức 01 đợt tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp nhằm nâng cao hiểu biết của người sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp về các quy định của pháp luật, sản xuất, kinh doanh giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tuy đã được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. Trong năm 2018, theo phân cấp, Chi cục Kiểm lâm chỉ tiến hành 01 đợt kiểm tra đối với 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ yếu tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, tầm quan trọng của nguồn gốc chất lượng giống quyết định năng suất rừng trồng, kịp thời hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện đúng quy trình sản xuất, đảm bảo nguồn gốc giống được công nhận, chưa có trường hợp xử lý vi phạm.

 

 

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp nhằm cải thiện chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tăng cường tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phân cấp đã được Sở Nông nghiệp và PTNT phân giao nhiệm vụ, phát hiện và hướng dẫn kịp thời các lỗi kỹ thuật và lỗi quản lý để các cơ sở khắc phục; có biện pháp xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cho đội ngũ kiểm tra viên của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp các huyện, UBND xã, kiểm lâm địa bàn và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Phượng Huyền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?