Rà soát đất lâm nghiệp người dân đang sử dụng nằm trong phạm vi quy hoạch rừng phòng hộ

Đăng vào 18/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn thống nhất giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê đơn vị tư vấn lập: “Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của các Ban quản lý rừng phòng hộ”, làm cơ sở xử lý việc chồng lấn; phối hợp với ngành Tài nguyên và môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp cho 06 huyện miền núi; khái toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện,  trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong quí I/2019.

​Trong quá trình thực hiện Dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: B​a Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng, đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ và chịu trách nhiệm về số liệu rà soát, thống kê theo quy định.

Sau khi thực hiện hoàn thành Dự án rà soát, đo đạc xác định diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch phòng hộ nhưng người dân đang sử dụng trong lâm phần quản lý của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật, chỉnh lý vào hệ thống bản đồ địa chính đất lâm nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu  đất đai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022, đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi.

Tin, ảnh: Lâm Đạo Hiền

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?