Công tác phối hợp phòng chống các vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh

Đăng vào 10/04/2018

Trên cơ sở Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định Quy chế phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm đã ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống các vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác PCCCR và tổ chức thực hiện.  

 

Trong 03 năm qua, lực lượng Công an tỉnh, cảnh sát PCCC tỉnh đã phối hợp hỗ trợ tích cực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác đấu tranh phòng chống và xử lý các hành vi phá rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản; thanh tra, kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương, đơn vị chủ rừng, tổ chức diễn tập chữa cháy và chữa cháy rừng. Các Hạt Kiểm lâm huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đã phối hợp đồng bộ với lượng Công an các cấp một cách có hiệu quả, đúng quy trình, thẩm quyền, thể hiện sự thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm của từng cơ quan; chủ động trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.  Kết quả phối hợp chức tuyên truyền: 1.092 đợt/113.938 lượt người tham gia; ký cam kết với 3.188 đối tượng; tổ chức diễn tập PCCCR cấp xã: 10 đợt/2.519 người tham gia, cấp huyện 01 đợt; Tổ chức tuần tra, kiểm tra 2.004 lượt; chữa cháy rừng 05 vụ (thành phố); Tổ chức kiểm tra công tác PCCCR đối với các BCĐ KH BV và PTR và chủ rừng: 11 lần cấp huyện, 21 lần cấp xã, 11 lần đối với các đơn vị chủ rừng. Số vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng phát hiện: 181 vụ. Xử lý hình sự 24 vụ; xử lý hành chính 157 vụ. Lâm sản tịch thu: 141,14 m3 gỗ các loại. Tổng số tiền thu và nộp vào ngân sách: 1.110.064.336 đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ban ngành, các cơ quan chức năng là rất cấp thiết. Trong đó sự phối hợp giữa hai lực lượng Kiểm lâm và Công an trong công tác phòng chống các vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

 

Lâm Đạo Hiền

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?