QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG HƯỚNG ĐẾN CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG: TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN THỰC TIIỄN

Đăng vào 06/12/2018

Một trong những mục tiêu của kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng, đến năm 2020, phấn đấu ít nhất có được hơn 5.000 ha diện tích rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chứng chỉ rừng (là diện tích được đánh giá và cấp giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững).

Bằng sự nỗ lực của các chủ rừng và ngành lâm nghiệp cùng với sự hỗ trợ của các cấp, sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi cùng với sự hỗ trợ và thúc đẩy công tác bảo vệ, phát triển và quản lý tài nguyên rừng bền vững của các bộ ngành trung ương,  tỉnh quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 phê duyệt Kế hoạch triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Ngãi, thời gian thực hiện từ 2018-2020;

Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh hướng đến sẽ cấp chứng chỉ rừng để nâng cao giá trị sản phẩm và giá gỗ khi bán ra thị trường. Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có vùng nguyên liệu rừng trồng tương đối lớn, tuy nhiên nguồn gỗ cung cấp cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô (chế biến dăm), nguồn nguyên liệu để cung cấp gia công, sản xuất các sản phẩm nội ngoại thất từ gỗ còn rất hạn chế, đặc biệt là nguồn gỗ được cấp chứng chỉ rừng (FSC/PEFC-FM) và nguồn gỗ được truy xuất nguồn gốc (, vì vậy ngành chế biến này hiện vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu được nhập từ thị trường các nước.

          Năm 2018, Được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các hội nghị,  các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho chủ rừng và các bên liên quan, trong đó chủ rừng và Kiểm lâm địa bàn làm nòng cốt. Các đợt tập huấn diễn ra từ ngày 20/8-23/11 cho hơn 40 học viên là công chức, viên chức lâm nghiệp, khuyến lâm, kiểm lâm địa bàn, các chủ rừng và doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung lớp tập huấn là các vấn đề: Quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng, công tác sản xuất giống cây trồng, khai thác rừng tác động thấp,....Tham gia lớp tập huấn giúp cho các học viên nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững; về kỹ thuật lâm sinh; nhận thức, năng lực cho chủ rừng trong việc quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; nhận thức của các bên liên quan; …

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Nguyễn Thị Kim Phi – CCKL

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?