TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ LUẬT LÂM NGHIỆP

Đăng vào 26/11/2018

Thực hiện Công văn số 7309/UBND-NNTN ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 28/12/2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện triển khai Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 với 7 Chương, có 92 Điều trong đó quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, bao gồm:

- Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng.

- Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng.

- Phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

- Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.

- Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, sử dụng tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Áp dụng cho các đối tượng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Phi – CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?