Triển khai công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng huyện Trà Bồng năm 2019

Đăng vào 17/04/2019

Sáng ngày 17.04.2019, UBND huyện Trà Bồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và quản lý lâm sản năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Huyện Trà Bồng hiện có tổng diện tích rừng trên 42.124 hecta, được chia làm 44 tiểu khu để quản lý lâm nghiệp, trong đó diện tích đất có rừng là 34.923 hecta, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 2.928 hecta, đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp 4.221 hecta. Độ che phủ rừng, tính đến nay toàn huyện đạt gần 60%. Trong năm 2018, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, cụ thể như sau:

 Tổ chức được 87 đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR với gần 5.000 lượt người dân tham gia. Tiến hành tổ chức ký cam kết PCCCR với các hộ dân canh tác nương rẫy gần rừng.

Các công trình phòng cháy như: Làm đường ranh cản lửa, chòi canh lửa, các bảng cấp dự báo cháy rừng, bảng tuyên truyền cố định...

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, lực lượng chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ cũng được các đơn vị chủ rừng quan tâm triển khai thực hiện.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để kịp thời phát hiện, xử lý khi có cháy rừng xảy ra.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân có diện tích nương rẫy gần rừng thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức đốt nương rẫy theo đúng quy định....

Nhờ đó, trong mùa khô 2017 - 2018 trên địa bàn huyện Trà Bồng không xảy ra vụ cháy rừng nào. Trong công tác quản lý bảo vệ rừng cũng thường xuyên được triển khai thực hiện, đã tổ chức được nhiều đợt tuần tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện. Qua đó, đã phát hiện và xử lý kịp thời 23 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR năm 2019. Trong đó tập trung một số công tác trọng tâm như:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, chính quyền và chủ rừng, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chủ rừng. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lâm nghiệp của UBND các xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện rà soát, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấm dứt hoạt động của các lò đốt than trên địa bàn huyện. Đồng thời, nghe các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã phát biểu tham luận, nêu ra những khó khăn, thuận lợi cũng như kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR trên lâm phần quản lý.

Tại hội nghị, có 4 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng, phát triển rừng và PCCCR năm 2018.

Lâm Đạo Hiền

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?