Tư Nghĩa tổ chức hội nghị trực báo công tác bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng, PCCCR, quản lý lâm sản trong tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

Đăng vào 02/05/2019

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện Tư Nghĩa vừa tổ chức hội nghị trực báo thực hiện công tác bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng, PCCCR, quản lý lâm sản trong tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019, tại xã Nghĩa Thắng.

Phó Chủ tịch UBND huyện ông Trần Thiên Thanh chủ trì cuộc họp; dự buổi trực báo có ông Trần Kim Ngọc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, phòng ban của huyện; lãnh đạo công an, huyện đội; Trưởng Ban chỉ đạo của 06 xã Khu Tây của huyện.

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong tháng 04 năm 2019: thời gian qua thời tiết nắng nóng, khô hanh tiếp tục kéo dài, nguy cơ cháy rừng rất cao, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Chi cục kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa, cùng với sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

Về công tác quản lý bảo vệ rừng: hiện nay, huyện Tư Nghĩa có tổng diện tích rừng trên 7.500 ha, trong đó rừng tự nhiên trên 2.400 ha, rừng sản xuất trên 3.500 ha, còn lại là cây trồng chưa thành rừng; độ che phủ rừng chiếm tỉ lệ 29,70%. Đối với công tác phát triển rừng đang triển khai trồng rừng ngập mặn tại xã Nghĩa hòa, diện tích trồng dự kiến 2,6 ha; ngành chuyên môn của huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho các chủ cơ sở kinh doanh 03 đợt, có 194 lượt người tham gia, đồng thời tổ chức viết cam kết cho các chủ cơ sở kinh doanh; tổ chức họp dân 02 đợt, có 94 lượt người tham gia, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô 16 lần, phát 190 tờ rơi về bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư; về công tác quản lý giống: huyện Tư Nghĩa có 12 cơ sở sản xuất cây trồng lâm nghiệp, hầu hết các cơ sở này đều có giấy chứng nhận nguồn gốc giống, hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác bảo vệ và PCCCR vẫn còn một số tồn tại: Một bộ phận người dân còn thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; tình trạng người dân vào rừng đốt tổ ong để lấy mật vẫn còn xảy ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2019: PCT UBND huyện ông Trần Thiên Thanh yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với xã Nghĩa Sơn để triển khai thực hiện công tác diễn tập chữa cháy rừng; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác bảo vệ và PCCCR; các ngành chuyên môn của huyện và UBND các xã thực hiện tốt phương án bảo vệ rừng và PCCCR; tổ chức kiểm tra công tác PCCCR tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, chú trọng đến vấn đề đốt thực bì, đốt ong, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng, khô hanh như hiện nay; tăng cường công tác tuần tra truy quét bảo vệ rừng; thực hiện tốt quy chế phối hợp để bảo vệ rừng giáp ranh; tiếp tục tổ chức tập huấn và quản lý các chủ cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Lâm Đạo Hiền

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?