Dự án đầu tư hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2019-2020.

Đăng vào 04/06/2019

Năm 2019 Quảng Ngãi bố trí 6 tỷ đồng/7,8 tỷ đồng vốn cho Dự án đầu tư hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2019-2020.

Ngày 25/4/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 575/QĐ-UBND phê duyệt​ chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.​

Theo đó, trong 2 năm (2019 – 2020) Dự án hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với diện tích 507ha (năm 2019 là 253,5ha, năm 2020 là 253,5ha).

Thực hiện quy trình tỉa thưa điều chỉnh mật độ, kéo dài thời gian nuôi dưỡng rừng để cung cấp nguyên liệu gỗ lớn, rừng trồng sẽ được khai thác sau 10 năm tuổi đối với cây mọc nhanh.

Dự án hỗ trợ kinh phí thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chuyển hóa rừng 5 triệu đồng/ha, hỗ trợ tiền bảo vệ rừng 300 ngàn đồng/ha/năm trong thời kỳ chuyển hóa.

Hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm với quy mô 70 ngàn cây (năm 2019: 35 ngàn cây, năm 2020: 35 ngàn cây). Với mức hỗ trợ 40 ngàn đồng/cây, sử dụng 10% số tiền hỗ trợ để chuẩn bị cây giống theo kế hoạch năm, cấp đủ số tiền còn lại sau khi nghiệm thu cây trồng.

Chủ rừng trồng được vay bình quân 15 triệu đồng/ha với lãi suất bình quân 10%/năm, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,8%/năm, chủ rừng chịu 1,2%/năm.

Địa điểm thực hiện Dự án trên địa bàn 10 huyện của tỉnh: Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tây. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

Ngày 24/5/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-SNNPTNT Về việc Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Giao Chi cục Kiểm lâm là cơ quan quản lý thực hiện dự án.

 

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh quyết định giao 6 tỉ đồng từ nguồn vượt thu năm 2018 tại Quyết định số 384/QĐ-UBND Về việc phân bổ nguồn thu ngân sách cáp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018 để thực hiện hiện dự án đầu tư. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, báo cáo UBND tỉnh để có cơ sở giao vốn chính thực theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công. Sau 3 tháng kể từ Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu dự án nào chưa đủ thủ tục đầu tư, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh giảm kế hoạch vốn dự kiến bố trí.

Nguyễn Đại - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?