Tổ chức thu hồi và giao nộp Búa Kiểm lâm không còn giá trị sử dụng

Đăng vào 05/06/2019

Thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản và Công văn số 03/KL-TTPC ngày 02/01/2019 của Cục Kiểm lâm về việc thu hồi Búa Kiểm lâm;

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thu hồi 13 Búa Kiểm lâm đã cấp phát cho Hạt Kiểm lâm các huyện, liên huyện và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng.  

Đồng thời có Quyết định giao nộp lại 27 Búa Kiểm lâm các loại không còn giá trị sử dụng do Chi cục Kiểm lâm quản lý cho Cục Kiểm lâm theo đúng thời hạn quy định.

Nguyễn Thị Thùy Trang - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?