Kiểm tra trồng cây lâm nghiệp phân tán do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thực hiện năm 2018

Đăng vào 19/06/2019

Nhiều năm qua, phong trào trồng cây Lâm nghiệp phân tán, đặc biệt là phong trào Tết trồng cây theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các gia đình, cơ quan và mọi người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hưởng ứng và tổ chức thực hiện sôi nổi. Phong trào này đã thực sự ngày càng có tính lan tỏa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta vừa mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái của mọi người dân trong tỉnh.

Năm 2018, với tinh thần nâng cao nhận thức, chủ động phát huy vai trò xung kích trong đoàn viên, thanh niên, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã phát động chương trình trồng cây Lâm nghiệp phân tán ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai , bảo vệ môi trường đến với các đoàn viên, thanh niên trực thuộc Tỉnh DDoàn trên toàn tỉnh. Kế hoạch trồng cây Lâm nghiệp phân tán được UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua tại Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 và cụ thể hóa tại Quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 28/9/2018. 
Theo đó, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức trồng cây Lâm nghiệp phân tán dọc theo các tuyến đường và sân vận động thuộc 09 huyện trong tỉnh, bao gồm: Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh với tổng gần 4.400 cây Sao Đen và Phi  Lao.
 Nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác trồng cây Lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh, Ngày 23/5/2019,  đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ngãi đã đi thực tế kiểm tra tại các tuyến đường do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thực hiện trồng cây phân tán.
Qua kiểm tra thực tế tuyến đường tại huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Ba Tơ tỷ lệ cây sống đạt chưa cao. Nguyên nhân do thời tiết năm 2019 nắng nóng kéo dài, khu vực trồng dọc các tuyến đường có nền đất cứng, đơn vị thi công chưa đảm bảo nước tưới... 
    Sau kiểm tra, Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương chuẩn bị cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn để trồng dặm vào cây bị chết và tiếp tục thực hiện các biện pháp chăm sóc để đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
                                
 

 

Nguyễn Lữ Thế Anh-CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?