Kiểm tra công tác PCCCR năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 28/06/2019

Thực hiện Quyết định số 202/QĐ-SNNPTNT ngày 22/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác PCCCR năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 11/6/2019 đến ngày 20/6/2019 Đoàn đã tiến hành kiểm tra điển hình tại BCĐ 04 huyện (Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn và Sơn Tây) và BCĐ xã, các chủ rừng trên địa bàn huyện;

(Kiểm tra công tác PCCCR tại BCĐ huyện Sơn Tây)

Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm trực thuộc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp PCCCR của BCĐ CTMTPTLNBV các xã, thị trấn và đơn vị chủ rừng trên địa bàn quản lý.

(Kiểm tra PCCCR tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn)

Qua công tác kiểm tra cho thấy BCĐ các cấp và chủ rừng đã có nhiều cố gắng và ngày càng quan tâm hơn trong công tác PCCCR như: Có phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thực tiễn, bố trí kinh phí, trang bị dụng cụ PCCCR theo quy định, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu theo phương châm 04 tại chỗ. Lưu trữ hồ sơ, theo dõi và thông tin báo cáo kịp thời đúng quy định. Tuy nhiên, còn có một số Hạt Kiểm lâm chưa kiểm tra, hướng dẫn hợp đồng BVR mở sổ ghi chép theo dõi công tác PCCCR, chưa hướng dẫn người dân thực hiện báo trước khi đốt thực bì. Hợp đồng BVR ở một số địa phương chưa thật sự tận tâm với công việc, chưa phát hiện, báo tin kịp thời cho UBND xã, Kiểm lâm địa bàn các vụ cháy rừng, xâm hại rừng; chưa nắm vững chuyên môn, nhất là xác định địa điểm xảy ra vụ việc, chưa thông thạo địa hình, chưa ghi chép đầy đủ thông tin về chủ rừng và còn trông chờ, ỷ lại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

(Kiểm tra hiện trường dụng cụ PCCCR tại huyện Mộ Đức)

Kết quả kiểm tra chưa phát hiện tổ chức, hộ gia đình nào vi phạm các quy định an toàn về PCCCR đến mức phải xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, phát huy những mặt mạnh, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy rừng và tổ chức cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?