Kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng khu vực núi Lớn, vùng rừng giáp ranh 03 huyện Mộ Đức, Đức Phổ và Nghĩa Hành

Đăng vào 28/06/2019

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-CCKL ngày 18/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về huy động lực lượng tham gia kiểm tra truy quét bảo vệ rừng khu vực núi Lớn vùng rừng giáp ranh 03 huyện Mộ Đức, Đức Phổ và Nghĩa Hành

(Tuần tra, truy quét BVR)

Từ ngày 25/6/2019 đến ngày 28/6/2019, Tổ tuần tra, truy quét bảo vệ rừng tiến hành kiểm tra thực địa khu vực núi Lớn để ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

(Rừng tự nhiên sinh trưởng tốt)

Qua kiểm tra, diện tích rừng tự nhiên giao cho cộng đồng trên địa bàn được quản lý tốt, chưa phát hiện có hành vi vi phạm xâm hại tài nguyên rừng. Kết quả trên là nhờ công tác phối hợp đồng bộ giữa lực lượng kiểm lâm 03 huyện, chính quyền địa phương các cấp đồng thời cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức trong công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng

(Kiểm tra rừng)

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?