HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN SƠN TỊNH – THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI HỌP TRỰC BÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 7/2019

Đăng vào 05/07/2019

Sáng ngày 28/6/2019, Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi tổ chức họp trực báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Trung, Hạt Trưởng,  chủ trì; đ/c Nguyễn Quang, Phó Hạt Trưởng; đ/c Lê Thanh, phụ trách bộ phận Thanh tra - Pháp chế; đ/c Lê Văn Pháp, phụ trách bộ phận Quản lý bảo vệ rừng; Kiểm lâm địa bàn có các đ/c: Trần Thị Ngọc Tuyết; Lê Đông Sơn; Đỗ Mộng Hải cùng HĐ bảo vệ rừng, PCCCR 06 tháng mùa khô thuộc 10 xã, phường do Hạt quản lý. Sau khi nghe các bộ phận chuyên môn và HĐ bảo vệ rừng, PCCCR 6 tháng mùa khô báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2019. Đồng chí Hạt trưởng kết luận như sau:
Trọng tâm trong tháng 6/2019 là tập trung vào công tác PCCCR trên địa bàn quản lý; các bộ phận chuyên môn, Kiểm lâm địa bàn xã và HĐ bảo vệ rừng, PCCCR 6 tháng mùa khô đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các vụ cháy rừng xảy ra đã phát hiện, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, giảm đáng kể về diện tích thiệt hại. Lãnh đạo Hạt đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các bộ phận của Hạt phối hợp với các xã, phường và HĐ bảo vệ rừng, PCCCR 6 tháng mùa khô đi khảo sát xác định phân vùng trọng điểm, diện tích rừng trồng có nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng, kiểm tra các  hồ, đập, đường giao thông ra vào hồ đập để lấy nước phục vụ khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn liên huyện Sơn Tịnh, TP. Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
 

Lãnh đạo Hạt họp trực báo, với các Bộ phận TT-PC; QLBVR, Kiểm lâm địa bàn,  10 đồng chí cán bộ Hợp đồng 06 tháng mùa khô các xã, phường báo cáo kết quả các khu vực vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để tổ chức thực hiện trong tháng 07

* Huyện Sơn Tịnh: có 11 xã diện tích rừng trồng, dễ xảy ra cháy rừng.
- Xã Tịnh Hiệp: Diện tích rừng trồng là 1.189 ha. Có 13 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Dông Lớn, Vũng Cỏ lá, rừng sản xuất Tỉnh Đội, Núi Hàng Dầu, Núi Dông Khom, Núi Bờ Rồng, Núi Hàng Dài, Núi Cây Bàng, Núi Đá Lớn, Rừng Hầm, Dốc Eo, Núi Đá Beo Ba Bô, Núi Dốc Chài.
- Xã Tịnh Giang: Diên tích rừng trồng 220 ha. Có 05 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Hố Rọ, Hóc Miểu, Đồi V3 thuộc thôn Phước Thọ; Nông trường 25/3 thuộc thôn An Hòa; Núi Cống Giang thuộc thôn Cù Và và thôn Đông Hòa.
- Xã Tịnh Bình: Diện tích rừng trồng là 780 ha. Có 10 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Hố Hóc Ké, Núi Cụm Tràm 4, Núi đá Ngựa, Dốc Cây Xanh, Núi Đất, Núi Đồng Ngang, Đập Đá Lớn, Đồng Gò Dét, Rừng Đào, Rừng Miếu.
- Xã Tịnh Thọ: Diện tích rừng trồng là 960 ha.  Có 11 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Cà Ty, Núi Đá Én, Núi Gò Đề, Núi Xóm 7, Núi Đồi Nổng, Núi Ngang, Núi Miếu, Núi Tròn, Chồi Họ, Núi Tháp, Núi Giữa. 
- Xã Tịnh Phong: Diện tích rừng trồng là 810 ha. Có 14 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Hố Lớn, Núi Hồn 1, Núi Hố Lớn Trũng Bộ, Núi Mồ Côi, Núi Bàng Dẹp, Núi Chồi Sự, Núi Đồng Đế, Núi Đồng Lụa, Núi Thình Thình, Núi Động Gò Vàng, Núi Động Giữa, Núi Gò Bè, Núi Đồng Giang, Núi Võ.
- Xã Tịnh Bắc: Diện tích rừng trồng là 109 ha. Có 4 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Tròn và Núi Ngang giáp xã Tịnh Sơn, Mỏ đá 491, Thôn Minh Mỹ giáp ranh xã Tịnh Đông. 
- Xã Tịnh Hà: Diện tích rừng trồng là 75 ha. Có 02 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Rừng Đông giáp ranh Núi Ngang xã Tịnh Thọ 
- Xã Tịnh Minh: Diện tích rừng trồng là 77 ha. Có 02 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thôn Minh Long, Minh Trung giáp ranh xã Tịnh Đông. 
- Xã Tịnh Đông: Diện tích rừng trồng là 895 ha. Có 04 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Đá Nẻ, Hố Chuối, Đập Cầu, Đập Hố Hiểu. 
- Xã Tịnh Trà: Diện tích rừng trồng là 770 ha. Có 04 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Hồ Sơn Rái, Núi Cà Ty, Núi Hàng Hòn Ngang, Rừng Đất. 
- Xã Tịnh Sơn: Diện tích rừng trồng là 290 ha. Có 04 khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Hồ Hiền, Núi Tròn, Đồi Đất, Nghĩa Địa Gò Đỏ, Núi Nhàn. 
* Thành phố Quảng Ngãi có 06 xã và 01 phường diện tích rừng trồng, dễ xảy 
ra cháy rừng.
- Xã Tịnh Thiện: Diện tích rừng trồng là 135 ha. Có 02 khu vực trong điểm dể xảy ra cháy rừng rừng, Xóm Tân An, Xóm Hòa Vinh;
- Xã Tịnh Hòa: Diện tích rừng trồng là 300ha. Có 01 khu vực trọng điểm dể xảy ra cháy rừng, thôn Trung Sơn giáp ranh giáp ranh với xã Bình Tân, huyện Bình Sơn.
- Xã Tịnh Long: Diện tích rừng trồng là 110 ha. Có 02 khu vực trong điểm dể cháy rừng, Núi Tranh, Gò Nông Dân giáp ranh xã Tịnh Khê;
- Xã Tịnh Khê: Diện tích rừng trồng là 125 ha. Có 01 khu vực vực trọng điểm dễ xãy ra cháy rừng. Khu vực Thôn Cổ Lũy, giáp ranh xã Tịnh Long.
- Xã Tịnh Châu: Diện tích rừng trồng là 60 ha. Có 03 Núi Bàn Cờ, Núi Chồi, Núi Sinh;
- Xã Tịnh Ân Đông: Diện tích rừng trồng là 366 ha. Có 10 khu vực trong điểm dễ xảy ra cháy rừng. Núi Thiên Ân, Núi Kiên, Núi Ông Phú, Núi Lác, Núi Gò Gia, Núi Ông Ba, Núi Lách, Núi Đình Vàng, Núi Hóc Dậu, Núi Gò Gia, 
- Phường Trương Quang Trọng: Diện tích rừng trồng là 60,58 ha. Có 03 trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng: Núi Thiên Ân, Núi Long Đầu, Núi Chi Khu.


 
Lực lượng Hợp đồng bảo vệ rừng, PCCCR 6 tháng mùa khô.

Về việc khảo sát các hồ, đập chứa nước là rất cần thiết, trên địa bàn huyện có 16 Hồ chứa nước: Đập Hố Tre, Đập Cây Bứa, Đập Hố Môn, Hồ Chứa nước Nông Trường (Hồ Ông Tình) thuộc xã Tịnh Giang; Đập Hố Vàng, Đập Đèo, Đập Làng thuộc xã Tịnh Hiệp; Đập Đá Chồng, Đập Hóc Tùng, Đập Hố Quýt thuộc xã Tịnh Thọ; Đập Hố Hiểu, Đập Bà Bông, Đập Cầu Cháy thuộc xã Tịnh Đông; Đập Hóc Khế thuộc xã Tịnh Bình; Đập Hóc Lùng, Đập Hóc Ao thuộc xã Tịnh Phong. 
Nhiệm vụ tháng 7/2019, do thời tiết nắng nóng còn kéo dài, hiện nhiệt độ ở mức 360C – 400C, có nơi ở mức cao hơn; trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tình hình cháy rừng có thể xảy ra bất cứ địa phương nào. Các bộ phận chuyên môn, Kiểm lâm địa bàn xã, nhất là HĐ bảo vệ rừng 6 tháng mùa khô thường xuyên bám địa bàn, hết sức cảnh giác cao độ về cháy rừng xảy ra; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân sống gần rừng, ven rừng trong việc sử dụng lửa như đốt hương, đốt vàng mã, đốt rác; nghiêm cấm phát, đốt dọn thực bì sau khai thác vào mùa nắng nóng.Trường hợp có cháy rừng xảy ra phải điện báo ngay cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm biết để chỉ đạo và xử lý./.
 

Nguyễn Văn Trung-HKL Sơn Tịnh, tp Q.Ngãi

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?