Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 02 tỉnh Quảng Ngãi-Bình Định, giai đoạn 2017 đến 2019

Đăng vào 17/07/2019

         Ngày 12/7/2019, tại Hội trường UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết  đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 02 tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định, giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019; phương hướng nhiệm vụ và giải pháp phối hợp trong thời gian đến. 

Đồng chí Bùi Vy Khánh trưởng phòng Tổ chức, TT và XDLL giới thiệu đại biểu dự Hội nghị

         Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm 02 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định; Huyện uỷ, UBND huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, phòng Nông nghiệp, phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc 04 huyện: Ba Tơ, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, An Lão, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Đồn Biên phòng Đức Phổ, Hoài Nhơn; Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn; Công ty TNHH 01 thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Công ty TNHH 01 thành viên Lâm nghiệp Ba Tô, Ban QLRPH tỉnh Quảng Ngãi; Ban QLR đặc dụng An Toàn; Ban QLRPH An Lão; Đảng uỷ  UBND xã, Công an, Kiểm lâm phụ trách địa bàn thuộc 15 xã: Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu, huyện Đức Phổ; Ba Nam, Ba Lế, Ba Trang, huyện Ba Tơ; An Hưng, An Dũng, An Toàn, An Vinh, An Trung, huyện An lão; Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và các cơ quan báo, đài thuộc 02 tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định.

Lãnh đạo 02 tỉnh Bình Định- Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp

         Sau khi nghe Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 02 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp sửa đổi, bổ sung giai đoạn tiếp theo; các báo cáo tham luận; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định thống nhất kết luận một số nội dung như sau:
Khu vực rừng giáp ranh giữa 02 tỉnh hầu hết là rừng tự nhiên, có nguồn tài nguyên thiên phong phú; hệ sinh thái khu vực này mang tính đa dạng sinh học cao. Đặc biệt khu vực này có khu rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Liệt Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rừng phòng hộ đầu nguồn sông Lại Giang, sông Kim Sơn và sông An Lão của tỉnh Bình Định có chức năng cung cấp, điều phối nguồn nước cho sản xuất nông, lâm, công nghiệp và phục vụ nước sinh hoạt cho người dân một số địa phương của hai tỉnh. Thời gian qua Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh đã chủ động xây dựng Quy ước phối hợp, làm cơ sở triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với tổng số 230 buổi/17.398 lượt người tham gia. Tăng cường tuần tra, truy quét bảo vệ rừng trên 892 đợt. Cung cấp thông tin, hỗ trợ lẫn nhau phát hiện, bắt giữ 48 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp. Xử lý hành chính 47 vụ, xử lý hình sự 01 vụ. Tịch thu gần 73,067 m3 gỗ các loại;  3,02 ste củi, 02 xe ô tô, 18 xe gắn máy và 07 cưa xăng. Tổng số tiền thu và nộp vào ngân sách nhà nước là 662.890.000đồng. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp hiểm trở, nằm xa trung tâm xã, huyện; các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và đối tượng vi phạm ngày càng liều lĩnh, manh động nên công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh còn gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan khác đã chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng bộ nên tình hình xâm hại tài nguyên rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật nơi này, nơi khác vẫn còn xảy ra.

Đại biểu tham dự Hội nghị giáp ranh 02 tinh Quảng ngãi-Bình Định
Để tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, quản lý lâm sản, PCCCR tại vùng giáp ranh; Sở Nông nghiệp và PTNT 02 tỉnh quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đảng bộ và UBND 04 huyện vùng giáp ranh chỉ đạo các  ban, ngành, đoàn thể và các địa phương vùng giáp ranh thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của 02 tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn quản lý. Tham mưu chính quyền các cấp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng nhằm nâng cao sức răn đe và tính uy nghiêm của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm hại tài nguyên rừng tại khu vực giáp ranh.
2. Trên cơ sở Quy chế phối hợp đã ký kết, Chi cục Kiểm lâm 02 tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động, Kiểm lâm địa bàn xã xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp cụ thể và tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng tổ chức họp giao ban để trao đổi thông tin các khu vực trọng điểm; hàng năm thực hiện sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời xử lý, khắc phục những tồn tại, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Quy chế phối hợp trên mỗi địa bàn vùng giáp ranh.
3. Phối hợp các cấp, ngành, hội, đoàn thể tăng cường và duy trì thường xuyên, liên tục công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn, nhất là Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đối với các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện các công trình, dự án có tác động đến rừng và đất rừng trên địa bàn liên tỉnh và vùng giáp ranh.
4. Rà soát, nắm bắt và trao đổi thông tin các tổ chức, cá nhân có hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái  phép trong vùng giáp ranh để có biện pháp quản lý, theo dõi và ngăn chặn kịp thời; nhất là đối với các hành vi vi phạm có tổ chức, quy mô lớn. Huy động lực lượng đủ mạnh, tổ chức cùng nhau tuần tra, truy quét đột xuất và thường xuyên; ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề  xảy ra trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh;
5. Củng cố, kiện toàn và tăng cường trách nhiệm các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR đủ mạnh về lực lượng và phương tiện để kịp thời hỗ trợ và ứng cứu cho các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng vùng giáp ranh khi có cháy rừng xảy ra và xử lý kịp thời các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trong vùng giáp ranh. Đồng thời quan tâm chỉ đạo nâng cao công tác phối hợp giữa các lực lượng, địa phương đặc biệt là lực lượng Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, Công an và Dân quân tự vệ trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại các địa phương nằm trong vùng giáp ranh theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ;
6. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn, đặc biệt là ở các địa bàn vùng giáp ranh nhằm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn trong công tác tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền địa phương cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, quảng cáo, kinh doanh động vật hoang dã, việc mua bán giống cây Lâm nghiệp trên địa bàn. Phối hợp tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại đến rừng;
7. Quan tâm chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác giao đất giao rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, nhất là các diện tích có cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tại khu vực giáp ranh nhằm nâng cao thu nhập cho người dân sống bằng nghề rừng, hạn chế việc lấn chiếm đất rừng, phá rừng làm nương rẫy, xâm hại đến tài nguyên rừng và góp phần vận động người dân tham gia bảo vệ rừng;
8. Theo quy định về luân phiên sơ kết, đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh của 02 tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung và tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2019 – 2021./.
 

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?