Họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng

Đăng vào 19/07/2019

           Sáng 05-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 


(Quang cảnh cuộc họp)

         Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch lần này đã xác định được tổng diện tích đất lâm nghiệp, phạm vi đất quy hoạch cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, đất được quy hoạch cho lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2025 là 285.194,83 ha; trong đó rừng phòng hộ 107.893,35 ha; rừng đặc dụng 20.304,04 ha và rừng sản xuất 156.997,44 ha.
 

Rừng Phòng hộ đầu nguồn của tỉnh

          So với trước khi rà soát thì diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp của tỉnh ở giai đoạn này giảm 87,26 ha; diện tích rừng phòng hộ giảm 18.444,33 ha, rừng đặc dụng tăng 20.304,04 ba (trước đây không có quy hoạch rừng đặc dụng) và rừng sản xuất giảm 1.946,97 ha.
           Kết quả rà soát cũng đã điều chỉnh quy hoạch đến năm 2025 chuyển đổi 7.479,95 ha từ quy hoạch rừng phòng hộ ít xung yếu sang sản xuất; chuyển đổi từ rừng phòng bộ sang đặc dụng 11.282,59 ha và sản xuất sang đặc dụng 8.946,13 ha.
            Điều chỉnh diện tích có rừng ngoài quy hoạch ba loại rừng chuyển vào rừng phòng hộ 402,45 ha, chuyển vào rừng sản xuất 1.967 91 ha nhằm đảm bảo hạn chế diện tích đất có rừng nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp và tăng cường các hoạt động lâm sinh phục hồi rừng để tăng cường khả năng phòng hộ; đồng thời điều chỉnh quy hoạch chuyển ra ngoài ba loại rừng 2.532,94 ha trong đó đưa ra khỏi rừng phòng hộ 359,12 ha và đưa ra khỏi rừng sản xuất 2.173,82 để giao về cho địa phương bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho người dân, xây dựng các công trình cấp bách hoặc công trình đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương trong cùng thời kỳ.
          Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đánh giá việc thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ba loại rừng lần này được thực hiện chi tiết, cụ thể từ cấp xã, cấp chủ rừng, cấp huyện; trong quá trình triển khai có sự phối hợp, tham gia của các đơn vị liên quan để rà soát kỹ trên bản đồ và ngoài thực địa. Do vậy, kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng lần này vừa mang tính khách quan, khoa học, vừa mang tính thực tiễn của địa phương, đảm bảo chất lượng, làm cơ sở để thiết lập, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.
           Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các sở ngành, địa phương liên quan hoàn chỉnh quy hoạch điều chỉnh, tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở triển khai thực hiện./.
 
 

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?