Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đăng vào 30/07/2019

            Ngày 23/7/2019, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai  phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có các đ/c trong BCH, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Tổ trưởng 13 Tổ Công đoàn trực thuộc;

Đồng chí Bùi Vy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thông qua nội dung cuộc họp


            Sau khi đại diện CĐCS Chi cục Kiểm lâm thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Bùi Vy Khánh, Chủ tịch CĐCS Chi cục Kiểm lâm kết luận như sau:
           Trong 6 tháng đầu năm 2019 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, CĐCS Chi cục Kiểm lâm đã đề ra chương trình công tác năm 2019, chỉ đạo các Tổ Công đoàn trực thuộc và phong trào CBCNVCLĐ đạt được nhiều kết quả nhất định. Công đoàn đã đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNVCLĐ. Tổ chức được hơn 40 đoàn viên Công đoàn tham quan, học tập tại Phú Quốc; thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên Công đoàn và gia đình khi gặp đau ốm, khó khăn …Tham gia tích cực các phong trào thể dục, thể thao do ngành hoặc Công đoàn cấp trên phát động. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ đoàn viên, CBCNVCLĐ ngày càng phát triển. Hoạt động Công đoàn đã thật sự đi vào cuộc sống của CBCNVCLĐ. Tuy nhiên, công tác Công đoàn còn tồn tại như sau:
            - Hoạt động của một số Tổ Công đoàn còn mang tính hình thức, còn nặng về công tác chuyên môn, chưa thật sự quan tâm đến công tác Công đoàn nên việc triển khai các nhiệm vụ và phong trào hoạt động đôi lúc chưa kịp thời;
           -Trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 49 vụ cháy rừng, diện ích thiệt hại là 184 ha. Hầu hết các vụ cháy rừng phát hiện và báo cáo về Chi cục Kiểm lâm còn chậm, trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn là Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã chưa thật sự hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
          - Một số Tổ Công đoàn chưa có báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Công đoàn 6 tháng đàu năm 2019;
          - Quỹ mái ấm Công đoàn chưa nộp kịp thời lên Công đoàn cấp trên theo quy định;
          Để các phong trào hoạt động Công đoàn thật sự hiệu quả, thiết thực cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, như sau:
         1. Tiếp tục truyên truyền, đôn đốc thực hiện Kế hoạch của BCH Công đoàn viên chức tỉnh về triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội BCH Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội BCH Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm lần thứ VIII, nhiện kỳ 2017 - 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019;
        2. Vận động đoàn viên, CBCNVCLĐ thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về chủ trương không dùng bia rượu trong buổi trưa các ngày làm việc.
     3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ Công đoàn năm 2019. Chú trọng phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020”; phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính, gắn với việc đẩy mạnh “học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người CBVNVCLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”;
     4. Các Tổ CĐCS trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019 theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2015 của  Bộ Nội vụ (Hội nghị trước ngày 31/12/2019, Chủ trì Hội nghị là thủ trưởng đơn vị và Tổ trưởng Tổ Công đoàn); Thực hiện công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ năm 2020, trước ngày 15/12/2019;
       5. Các Tổ CĐCS trực thuộc tập trung làm tốt công tác tài chính Công đoàn, kịp thời thanh, quyết toán đúng thời gian quy định;
     6. Tổ chức xếp loại CĐCS vững mạnh năm 2019 theo hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về chấm điểm các tiêu chí hoạt động của CĐCS và các Tổ Công đoàn trực thuộc. Tổng hợp, xét khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng năm 2019 theo quy định;
     7. Phối hợp lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức lễ  “Kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam” và đón nhận Huân chương lao động hạng 3; 
     8. Tổng kết hoạt động công tác Công đoàn và phong trào CBCNVCLĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Hội nghị diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp./.
 

Trương Thị Quỳnh Trâm - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?