Khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 02/08/2019

               Sáng ngày 30/7/2019, tại hội trường Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các bộ, công chức, viên chức đối tượng 4 cho các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở. 
Với Mục đích  trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về “diễn biến hòa bình” “ bạo loạn lật đổ”, an ninh truyền thông và đấu tranh chống tự chuyển biến, chuyển hóa trong thời kỳ mới...
            Tham dự và phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Hồ Trọng Phương Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Do đó, yêu cầu tất cả các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nâng cao kiến thức về an ninh quốc phòng và tinh thần sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.
 


Chào cờ trong lễ khai mạc bồi dưỡng an ninh quốc phòng đối tượng 4

Lớp bồi dưỡng sẽ trang bị cho học viên kiến thức về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;Phòng chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; các vấn đề về an ninh truyền thông...
Khóa học diễn ra trong 4 ngày từ 30/7/2019 đến ngày 02/8/2019, Sau khi hoàn thành khóa học,  các học viên sẽ được tổ chức kiểm tra và đánh giá thông qua bài thu hoạch để cấp Giấy chứng nhận.
 

Nguyễn Lữ Thế Anh-CCKL

Tin khác

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?