Kiểm lâm Ba Tơ: Tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung trong công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR.

Đăng vào 06/08/2019

             Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Trong công tác tuyên truyền phải mang tính đại chúng, tính nghệ thuật, diễn đạt ngắn gọn nhưng sâu sắc, giản dị, dễ hiểu, sử dụng linh hoạt sáng tạo các thành ngữ, dân ca… trong hoạt động thực tiễn. 
           Nhận thức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Trong các năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đã thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện công tác này và luôn đổi mới về nội dung, hình thức, đối tượng tuyên truyền, như: Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật; họp dân tuyên truyền, ký cam kết về bảo vệ rừng, PCCCR, phát tờ rơi tuyên truyền; tham gia tiếp xúc đối thoại và trả lời các ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; đề xuất các cấp ủy Đảng, Hội, Đoàn thể tổ chức ký cam kết với đảng viên, hội viên, đoàn viên không vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm TT –VH-TT huyện, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, phối hợp các Trường tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức cho các em học sinh vẽ tranh truyên truyền về bảo vệ rừng,... 
              Các nội dung được thực hiện trong công tác tuyên truyền là phổ biến, giải thích những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; những nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm, của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... trong việc bảo vệ rừng, PCCCR để họ hiểu rõ, động viên họ tự giác làm theo, nhằm đạt được mục tiêu của công tác đề ra. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm còn quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bố trí, sắp xếp cho công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng lực lượng Kiểm lâm Ba Tơ ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.
              Từ năm 2016 đến nay, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm TT –VH – TT huyện, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã tổ chức được 09 đợt tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa với chủ đề “Chung tay Bảo vệ rừng” tại: thôn Kách Lang, xã Ba Dinh; thôn Nước Đang, xã Ba Bích; thôn Gọi Re, Mang Krá, xã Ba Xa và tại UBND các xã: Ba Tô, Ba Trang, Ba Khâm, Ba Vinh, Ba Lế. Tại đêm Văn nghệ tuyên truyền có những tiết mục văn nghệ với những lời ca, tiếng hát, những tiểu phẩm sinh động có ý nghĩa truyền thông rất lớn về vai trò, tác dụng, giá trị mà rừng đem lại cho cuộc sống của con người; từ đó nâng nhận thức cho nhân dân và cộng đồng dân cư thôn hiểu rõ các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; hạn chế xảy ra tình trạng xâm hại về rừng về số lượng cũng như mức độ thiệt hại; từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR, tăng chất lượng rừng và độ che phủ rừng. Xen kẽ những tiết mục văn nghệ có phần giao lưu hỏi, đáp các câu hỏi liên quan trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR và quà tặng cho những câu trả lời chính xác.


               Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các Trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh với chủ đề "Chúng em cùng nhau bảo vệ rừng" với mục đích giáo dục cho các em học sinh về ý thức bảo vệ rừng và thông qua đó lan tỏa đến gia đình và cộng đồng nơi các em sinh sống. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được nghe đại diện Hạt Kiểm lâm thuyết trình giới thiệu về rừng, vai trò của rừng đối với đời sống, công tác quản lý và bảo vệ rừng và tại sao mọi người dân đều cần phải bảo vệ rừng? Sau khi nghe thuyết trình các em học sinh được tham gia đố vui, đặt câu hỏi để tìm hiểu về rừng và công tác bảo vệ và phát triển rừng, vẽ tranh và thuyết trình suy nghĩ của chính các em trong công cuộc bảo vệ và phát triển rừng.

              Công tác tuyên truyền, trong những năm qua của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ tài nguyên rừng. Đạt được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ có sự quan tâm hỗ trợ của các phòng, ban liên quan và sự chỉ đạo sâu sát của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện Ba Tơ.
             Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng trong thời gian qua trên địa bàn huyện Ba Tơ vẫn còn những khó khăn, nên công tác tuyên truyền có lúc chưa đạt hiệu quả cao dẫn đến tình trạng phát, phá, khai thác rừng trái phép còn xảy ra, đó là: Đối tượng tham gia các đợt tuyên truyền phần lớn là trẻ em, học sinh và người già, nên chưa thuyết phục, vận động được người trực tiếp hoạt động, sản xuất liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp tự giác tham gia bảo vệ rừng; chưa gắn công tác tuyên truyền với công tác khuyến nông, khuyến lâm và với các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương nhằm khuyến khích, vận động họ không phá rừng, khai thác lâm sản nhưng vẫn giữ được mức sống ổn định; Một số Kiểm lâm phụ trách địa bàn (và cán bộ xã) chưa thực sự gần dân để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, chưa kịp thời nắm bắt được các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân (nhất là đồng bào dân tộc ít người) để phản ảnh các cấp có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm tạo cuộc sống ổn định cho người dân, ở các khu vực có rừng… 
             Để công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả cao cần có những giải pháp đồng bộ như sau:
            - Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền (nhất là chính quyền cấp xã) trong việc thực hiện công tác tuyên truyền gắn liền với chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội ở địa phương;
          - Phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống và quan trọng là kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng. Hình thức phải đa dạng, phong phú và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền để tránh gây nhàm chán cho công chúng. Đặc biệt, cần có những cách thức tuyên truyền phù hợp với trình độ của đồng bào dân tộc;
           - Tổ chức các lớp đào tạo về công tác tuyên truyền; công tác khuyến nông, khuyến lâm; công tác xây dựng nông thôn mới … cho lực lượng Kiểm lâm địa bàn và cán bộ các xã có rừng. Đồng thời, có chính sách khuyến khích thoả đáng về tinh thần và vật chất đối với đội ngũ trên.
           - Tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền bảo vệ rừng (và các mục tiêu khác) ở cấp xã, như: Trang bị và đầu tư các phương tiện tuyên truyền cần thiết cho việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền/năm, trong đó tập trung ưu tiên tuyên truyền tại các vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là các khu vực có người dân sống trong rừng rừng, gần rừng…/.
 

Đàm Minh Tâm- HKL Ba Tơ

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?