Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi hưởng ứng chiến dịch “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”

Đăng vào 13/08/2019

              Ông Nguyễn Đại, Chi cục  trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa nhằm hạn chế những hậu quả khôn lường mà nó để lại đối với môi trường. Hàng tuần định kỳ đơn vị tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; xây dựng “Công sở văn minh, sạch đẹp”...

(Toàn cảnh phòng họp của Chi cục Kiểm lâm)
  

            Theo ông Nguyễn Đại, muốn thực hiện tốt vấn đề này phải cùng chung tay hành động, thay đổi thói quen, tư duy và nhận thức, phải là những người đi tiên phong trong việc nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần.
            Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm kỳ vọng, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” cũng sẽ được lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong lực lượng Kiểm lâm để góp phần cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi nói chung và Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi nói riêng ngày càng xanh, sạch, đẹp./.
 

Phạm Bùi Bích Ngọc - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?