Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2019

Đăng vào 13/09/2019

               Từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2019, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2019.
Tham dự buổi làm việc: có các đồng chí thuộc các phòng nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm vùng IV, cán bộ công nghệ thông tin của Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp; Về phía Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi có đồng chí Trần Kim Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác theo dõi diễn biến rừng  Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN; Lãnh đạo Hạt và cán bộ phụ trách chuyên môn của các Hạt Kiểm lâm trực thuộc.


Đồng chí Trần Kim Ngọc- Chi cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc 
           

             Tính đến thời điểm ngày 28/8/2019 có 05 huyện chưa đồng bộ dữ liệu năm 2018 lên cơ sở dữ liệu trung tâm thành công gồm: Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Đức Phổ, Sơn Tây và 01 huyện chưa tiến hành đồng bộ năm 2018 lên trung tâm: Lý Sơn, vì lý do số liệu chưa đúng với số liệu phê duyệt (còn lệch 0,3 ha); huyện Sơn Tịnh - thành phố Quảng Ngãi đã đồng bộ được lên trung tâm, kiểm tra số liệu đúng với số liệu đã được phê duyệt năm 2018, tuy nhiên số liệu trên trung tâm sau thời gian bị mất (trong năm 2018) đã nhờ cán bộ Formis khắc phục lỗi thành công nhưng đến nay số liệu lại bị lỗi,không khớp. Sau khi sử dụng công cụ kiểm tra, sửa lỗi dữ liệu cập nhật DBR theo Công văn số 417/KL-QLR ngày 24/7/2019 của Cục Kiểm lâm, thì 4 huyện đã đồng bộ được dữ liệu lên máy chủ trung tâm, Tuy nhiên khi so sánh với số liệu web, số liệu tải về bản trắng thì nhận thấy số liệu còn bị chênh lệch diện tích với quyết định phê duyệt  số liệu trước khi đồng bộ. Khi kiểm tra số liệu tải về, trên trung tâm (frms.vnforest.gov.vn) nhận thấy: mất lịch sử lô rừng, mất diễn biến rừng, mất lô rừng toàn xã, mất đặc điểm lô rừng (ví dụ của huyện Sơn Tây, Ba Tơ, Đức Phổ,  huyện Sơn Tịnh – Thành phố Quảng Ngãi…). Riêng huyện Ba Tơ sau khi sử dụng công cụ sửa lỗi vẫn không thể đồng bộ được dữ liệu DBR năm 2018 lên trung tâm (huyện này sử dụng 02 tài khoản). 
            Về kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2019 (tính đến thời điểm kiểm tra): Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm báo cáo tình hình cập nhật diễn biến rừng theo quý. Tính đến thời điểm hiện tại:
           - Tổng diện tích tự nhiên: 515.561,02 ha
          - Tổng diện tích đất có rừng: 329.951,84 ha. Trong đó: Rừng tự nhiên: 109.915,10 ha; Rừng trồng thành rừng: 137.128,39 ha; Rừng trồng chưa thành rừng:     82.908,35 ha.
          - Độ che phủ (chưa tính cây trồng phân tán): 47,92 %, giảm 1,7% so với năm 2018.
 

Quang cảnh buổi làm việc

           Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi kiến nghị cấp thẩm quyền sớm khắc phục, hoàn thiện phần mềm FRMS để thuận lợi cho các đơn vị Kiểm lâm cập nhật, tổng hợp số liệu DBR hàng năm; cập nhật bổ sung tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FRMS trên cơ sở tài liệu đã được ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ-TCLN-KL ngày 11/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp); Đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cập nhật ngoại nghiệp, phân chia kiểu trạng thái rừng tự nhiên, khoanh vẽ lô trạng thái ngoài thực địa vào bản đồ số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát hiện, khoanh vẽ lô rừng biến động và cập nhật vào bản đồ số; Hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của Hạt Kiểm lâm các huyện.
 

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?