Họp triển khai thực hiện Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh

Đăng vào 04/10/2019

            Ngày 20/9/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.
           Tham dự cuộc họp có: đồng chí Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc BQL Dự án (Chủ trì) , các thành viên BQL Dự án tại quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chi cục Kiểm lâm về việc thành lập BQL Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp quý hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; các tổ chức hộ gia đình cá nhân tham gia Dự án; Đại diện lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm: Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh - Thành phố, Bình Sơn, Trà Bồng, Ba Tơ; Công ty TNHH Sản xuất NLN Hạnh Nhân.


(Quang cảnh cuộc họp)

           Sau khi thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Đại,Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kết luận như sau :
       1. Các thành viên BQL dự án căn cứ vào nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện đúng Kế hoạch số 663/KH-BQL ngày 19/9/2019 của BQL.
      - Hoàn thành dự thảo và ký hợp đồng với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoàn thành trước ngày 30/9/2019.
     - Thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình trồng cây phân tán đào hố trước khi nhận cây; Lập kế hoạch ký hợp đồng, kiểm tra cây giống; Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện hợp đồng của các tổ chức cá nhân được hỗ trợ; Nghiệm thu việc thực hiện hợp đồng và giải ngân kinh phí.
      2. Các tổ chức cá nhân: Bổ sung đầy đu thông tin liên quan vào hợp đồng ký kết thực hiện; Các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển hóa rừng trồng năm 2019 tổ chức thực hiện ngày việc tỉa thưa theo biện pháp kỹ thuật được phê duyệt trong dự án; Trồng cây phân tán phải có kế hoạch, đào hố trước khi trồng; tuân thủ kỹ thuật trồng cây được phê duyệt.
      3. Hạt Kiểm lâm các huyện: phối hợp với các tổ của BQL Dự án thông báo cụ thể đến xã, thôn, hộ gia đình để ký hợp đồng nhận cây, trồng và nghiệm thu thanh toán.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?