Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lâm nghiệp Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch nước tặng thưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 27/11/2019


            Chiều ngày 25/11/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba cao quý của Chủ tịch nước tặng thưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi. Dự lễ Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tô, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng 4, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Quảng Nam. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo Ban quản lý dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) Quảng Ngãi. Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm qua các thời kỳ. Các cơ quan báo, đài của địa phương và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

                  

(Quang cảnh buổi Lễ)

           Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đã thừa lệnh Chủ tịch nước trao “Huân chương Lao động Hạng ba” cho Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Lâm nghiệp Việt Nam và Lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình hình thành và phát triển. Trong suốt 60 năm qua, ngành Lâm nghiệp cả nước nói chung và 44 năm ngành Lâm nghiệp Quảng Ngãi nói riêng dù có những giai đoạn khó khăn, thách thức nhưng ngành Lâm nghiệp Quảng Ngãi luôn đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần giữ gìn màu xanh cho quê hương đất nước. Đến hết quý IV/2019, diện tích có rừng đạt trên 334.728ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,63%. Tổng giá trị gỗ rừng trồng khai thác hàng năm ngày một tăng; theo số liệu thống kê của Cục Hải quan năm 2018, sản lượng gỗ dăm xuất khẩu trên 3,9 triệu tấn, với giá bình quân 55 đô/tấn thu được 214 triệu 500 ngàn đô. Công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp cũng được quan tâm từ việc lập, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đến việc thực hiện giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả. Ngành Lâm nghiệp Quảng Ngãi cũng đã triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án lớn như:  Dự án: Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Dự án: Nghiên cứu, lưu giữ và bảo tồn giống cây quế bản địa Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và đánh giá kết quả bảo tồn. Dự án: Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020; Dự án: Mô hình trồng rừng phòng hộ và mô hình trồng đai cây xanh phân định ranh giới giữa các loại  rừng; Dự án: Điều tra, xây dựng, bảo tồn và phát triển nguồn giống cây bản địa: Lim xanh, Dầu rái, Chò đen, Sao đen…trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó, nguồn thu ủy thác chi trả DVMTR trong những năm tới đạt khoảng 15,5 tỷ đồng/năm, với nguồn kinh phí từ DVMTR sẽ góp phần làm giảm áp lực chi ngân sách nhà nước để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại địa phương.

(Đồng chí Nguyễn Tăng Bính - PCT TT UBND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng ba lên Cờ Tổ Quốc)

            Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của ngành Lâm nghiệp trong thời gian qua; đặc biệt đơn vị Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã có nhiều nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong 10 năm liền (2008 -2018) và được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động Hạng ba”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Lâm nghiệp Quảng Ngãi cần tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai các nhiệm vụ sau:
          Thứ nhất, Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đảm bảo hoàn thành các định hướng chiến lược phát triển Lâm nghiệp đến năm 2020. Hoàn thành rà soát, đánh giá lại quy hoạch rừng. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là hành vi mua bán đất lâm nghiệp trái phép, giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm tổ chức trồng rừng thay thế. Tăng cường giám sát giao, cho thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý. Tạo điều kiện tích tụ đất lâm nghiệp, tạo vùng nguyên liệu chủ yếu bằng phương thức liên kết, liên doanh giữa chủ rừng và doanh nghiệp.
         Thứ hai, đẩy mạnh công tác truyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế, chính sách mới thúc đẩy tái cơ cấu ngành, thúc đẩy ứng dụng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; hỗ trợ người dân chuyển đổi rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn; tiến đến quản lý rừng bền vững. Khôi phục, phát triển rừng ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ chế tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp chế biến gỗ, hỗ trợ phát triển thị trường; hỗ trợ liên kết, hợp tác chuỗi với mô hình "cánh rừng lớn", "liên kết bốn nhà"; tín dụng trồng rừng gỗ lớn với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ cây trồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp.
        Thứ ba, triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp xã hội hóa đầu tư trong lâm nghiệp. Tiếp tục mở rộng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng. Huy động nguồn vốn ODA và FDI từ các Chính phủ, tổ chức Phi chính phủ và các tổ chức quốc tế thông qua các chương trình dự án quốc tế.
        Thứ tư, tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Ưu tiên các nghiên cứu cải thiện giống cây trồng và thâm canh rừng, công nghệ chế biến sau dăm gỗ và sản phẩm phụ trợ thay thế hàng nhập khẩu.
         Thứ năm, triển khai đồng bộ việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hệ thống tổ chức sản xuất lâm nghiệp, trọng tâm là đối với các công ty lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Khẩn trương sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp của tỉnh gọn nhẹ nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành.  Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm và điều kiện làm việc của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
                               

(Lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn Chi cục Kiểm lâm đón nhận Huân chương )

          Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển lâm nghiệp đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giấy khen của Tổng cục Lâm nghiệp và Giấy khen của Giám đốc Sở/.

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?