Huyện Ba Tơ tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2019)

Đăng vào 03/12/2019

          Chiều ngày 27/11/2019, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2019). Đến tham dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan khối Lâm nghiệp huyện qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và những người đang công tác, làm việc trong khối Lâm nghiệp của huyện Ba Tơ.

 
(Lãnh đạo các cơ quan khối Lâm nghiệp huyện qua các thời kỳ)
  

               Trải qua 60 năm, hình thành và phát triển, ngành lâm nghiệp huyện Ba Tơ có những chuyển biến tích cực, kinh tế lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, hiện đại thân thiện với môi trường. Nâng cao giá trị các sản phẩm lâm nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Duy trì độ che phủ rừng hợp lý và nâng cao chất lượng của rừng nhằm đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khó khăn, thách thức, đó là: tình trạng phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển, gỗ, đốt than, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn xảy ra, có lúc diễn biến khá phức tạp; chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp đưa vào trồng rừng chưa đảm bảo nên khi trồng dẫn đến năng suất thấp, không đảm bảo rừng phát triển ổn định; việc khai thác rừng trồng của người dân chủ yếu theo hình thức tự phát, không có quy trình kỹ thuật, không thực hiện theo chu kỳ phát triển của cây rừng (khai thác khi cây chưa thành thục, sản lượng và chất lượng thấp) làm giảm giá trị kinh tế của rừng và ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; trách nhiệm của một số đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa cao, có lúc còn buông lõng ... Từ đó, làm giảm đi chất lượng, tính đa dạng sinh học của rừng. 


 

(Công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ)

                  Những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển ngành Lâm nghiệp huyện nhà trong thời gian đến, đó là: 
               - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, quyền hạn, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư được giao rừng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy hoạch.
             - Tiếp tục triển khai công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa huyện Ba Tơ và các huyện trong và ngoài tỉnh; tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa lực lượng Kiểm lâm, quân đội, công an, chính quyền địa phương và chủ rừng trong việc thực thi pháp luật về lâm nghiệp. 
             - Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng tận gốc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, đốt than, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
            - Tăng cường công tác quản lý diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp đất đai. Đồng thời, rà soát và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn để tạo quỹ đất sạch (không tranh chấp) nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển rừng trên địa bàn huyện.
          - Tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân tích cực tham gia trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn góp phần nâng cao năng suất rừng trồng trên địa bàn huyện; quản lý, kiểm soát, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp đưa vào trồng rừng.
            - Hỗ trợ, đầu tư thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện./.


 

Phạm Quốc Thịnh - HKL Ba Tơ

Tin khác

Tổ chức diễn tập chữa cháy rừng năm 2020 tại xã Tịnh phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?