CHI CỤC KIỂM LÂM QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUA HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Đăng vào 16/12/2019

              Căn cứ công văn số 766/KBNN-KSC ngày 20/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi về việc đăng ký tham gia giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Chi cục Kiểm lâm đã triển khai đã và đang thực hiện tốt các yêu cầu của Kho bạc đề ra. 
            Căn cứ Giấy mời số 42/GM-KBQN ngày 18/11/2019 về việc tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi tại Quảng Ngãi , nội dung của buổi tập huấn là giới thiệu quy trình giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, hướng dẫn sử dụng chương trình dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử KBNN, triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi. Thành phần tham dự buổi tập huấn gồm có chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị .
            Sau khi được tập huấn Chi cục Kiểm lâm đã triển khai các bước : 
       1. Đăng ký chứng thư  số cho chủ tài khoản; kế toán trưởng và các thành viên được  ủy quyền để giao dịch  điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. 
        2. Khai báo đầy đủ các thông tin theo mẫu số TK01 và mẫy TK01-PL ban hành theo Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ tài chính để đăng ký tham gia trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công điện tử Kho bạc Nhà nước.


         

                 3. Sau khi đã hoàn thành việc khai báo, Kho bạc Nhà nước đã tiếp nhận  và xử lý hồ sơ ; cung cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho cho chủ tài khoản; kế toán trưởng và các thành viên được  ủy quyền.

              Thay vì trực tiếp mang hồ sơ, chứng từ đến Kho bạc Nhà nước  theo phương thức thủ công giờ đây, các đơn vị sử dụng ngân sách chỉ cần gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN và nhận phản hồi, kết quả qua email... Việc này đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại và chi phí văn phòng phẩm cho các đơn vị./.
 

Phạm Bùi Bích Ngọc - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?