CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020-2022

Đăng vào 23/12/2019
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 59-KH/CBKL ngày 05/9/2019 của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm về việc chuẩn bị Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020-2022;

                  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 59-KH/CBKL ngày 05/9/2019 của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm về việc chuẩn bị Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020-2022;

Quang cảnh buổi Đại hội

               Được sự chỉ đạo và thống nhất của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT về Đại hội điểm Chi bộ Chi cục Kiểm lâm. Chiều ngày 19/12/2019, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan của tỉnh; Lãnh đạo Đảng uỷ Sở, Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đại biểu mời có các đồng chí là Bí thư chi bộ của 17 đơn vị trực thuộc Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt trưởng 12 Hạt Kiểm lâm huyện và liên huyện. Đại biểu triệu tập có 28 đồng chí đảng viên của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm có mặt đầy đủ.        
                Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức Kiểm lâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Cũng như thực hiện tốt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016 - 2020. Ghi nhận những thành tích đó Chủ tịch nước đã tặng thưởng “Huân chương Lao động Hạng ba” cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn long trọng tổ chức lễ đón nhận tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, sự gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.
             Tại Đại hội này, đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo lãnh đạo điều hành của Cấp uỷ Chi bộ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại hội đã xem xét lựa chọn Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, yêu ngành, yêu nghề để bầu vào BCH, gồm 07 đồng chí: Nguyễn Đại, Trần Kim Ngọc, Bùi Vy Khánh, Nguyễn Thế Dương, Phạm Duy Hưng, Lê Văn Tựu và Nguyễn Hữu Phước. Đại hội đã bầu trực tiếp đ/c Nguyễn Đại, giữ chức bí thư; đ/c Trần Kim Ngọc giữ chức Phó Bí thư. 

           BCH Chi ủy Chi bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ lần thứ  2020-2022

 Phát biểu sau khi kết thúc Đại hội điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Sở Nông thôn và Phát triển nông thôn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Chi cục Kiểm lâm từ khâu trang trí, xây dựng chương trình, nội dung, điều hành Đại hội linh hoạt, dân chủ và thành công tốt đẹp./.

Phạm Bùi Bích Ngọc-Chi cục Kiểm lâm

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?