Quy định mới về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

Đăng vào 14/01/2020


                Ngày 31/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020 và thay thế cho                   Thông tư số 90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
              Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT quy định về việc nuôi dưỡng, bảo quản động vật rừng là tang vật, vật chứng trong quá trình tạm giữ; nuôi dưỡng, bảo quản, tiếp nhận, xử lý động vật rừng là tang vật theo phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; vật chứng theo quyết định xử lý vật chứng; tiếp nhận, nuôi dưỡng, bảo quản, xử lý động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước (trường hợp chuyển giao bộ phận (mẫu vật) của động vật rừng cho Cơ quan Dự trữ nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ không thực hiện theo quy định của Thông tư này).

Ảnh S.tầm: Voọc chà vá chân nâu 

                Động vật rừng là cá thể động vật rừng còn sống hoặc đã chết, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm do Chính phủ ban hành, các Phụ lục, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và động vật rừng loài thông thường.
             1. Trong quá trình tạm giữ đối với động vật rừng là tang vật, vật chứng của vụ vi phạm hành chính hoặc vụ án hình sự, cơ quan tạm giữ có trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo quản theo quy định về biện pháp nuôi dưỡng, bảo quản phù hợp với đặc điểm của từng loài động vật rừng. Trường hợp không có điều kiện nuôi dưỡng, bảo quản thì chuyển giao cho cơ sở có điều kiện để nuôi dưỡng, bảo quản động vật rừng trong thời gian chờ quyết định xử lý của người có thẩm quyền.
              2. Tiếp nhận động vật rừng: Đối với động vật rừng là tang vật vi phạm hành chính đã có quyết định xử lý theo phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân, thì được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, cụ thể là: cơ quan Kiểm lâm sở tại tiếp nhận động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã bắt giữ trên địa bàn quyết định tịch thu; cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh hoặc trung ương bắt giữ trên địa bàn quyết định tịch thu;
Cơ sở cứu hộ động vật rừng, vườn động vật, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành, ban quản lý rừng đặc dụng có cơ sở cứu hộ động vật thực hiện tiếp nhận động vật rừng theo quyết định xử lý theo phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân và theo quyết định xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.
            Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Cơ sở cứu hộ động vật rừng do Nhà nước quản lý, vườn động vật do Nhà nước quản lý, ban quản lý rừng đặc dụng không trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có cơ sở cứu hộ động vật; Cơ quan Kiểm lâm cấp huyện, cơ quan Kiểm lâm cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước.
           Hồ sơ chuyển giao và trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận thực hiện theo quy định khoản 2, 3 Điều 5, khoản 2, 3 Điều 6, Điều 8, Điều 9 của Thông tư.
              3. Việc xử lý động vật rừng là tang vật được quy định gồm có các hình thức xử lý được thực hiện theo trình tự ưu tiên như sau:
            - Thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên;
            - Cứu hộ động vật rừng;
            - Chuyển giao động vật rừng cho vườn động vật, cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành;
            - Bán động vật rừng;
           - Tiêu hủy động vật rừng.
           Trường hợp không xử lý được bằng hình thức trước mới áp dụng hình thức xử lý kế tiếp.

 

Nguyễn Thị Thùy Trang-CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG

Kỷ niệm 45 Năm ngành Kiếm lâm

Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?