Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh

Đăng vào 05/06/2020

          Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CCKL ngày 26/10/2020 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi - Quảng Nam - Kon Tum trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh. Vào ngày 02 và 03/6/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp vùng giáp ranh tại địa bàn xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi giáp ranh xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

          Tham dự Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Đại, Chi cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Kiểm lâm địa bàn và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây, thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi. Lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Kiểm lâm địa bàn xã và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các xã vùng giáp ranh giữa 02 tỉnh.

         (Đ/c Nguyễn Đại, Chi cục trưởng, CCKL Q.Ngãi chủ trì cuộc họp tại xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây)

             Sau khi tổ chức đi kiểm tra thực tế vùng giáp ranh giữa 02 xã, ngày 03/6/2020 đoàn công tác có buổi làm việc tại UBND xã Sơn Bua để đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp vùng giáp ranh trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, đại diện đoàn công tác đánh giá cao tinh thần và việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp tại cơ sở. Cụ thể, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã vùng giáp ranh đã phối hợp, tham mưu tổ chức tuyên truyền cho người dân vùng giáp ranh 05 đợt/234 lượt người tham dự; tổ chức tuần tra, truy quét bảo vệ rừng 06 đợt; phát hiện, lập thủ tục vi phạm hành chính và chuyển cho Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây xử lý 02 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tịch thu sung quỹ nhà nước 1,569 m3 gỗ các loại, 04 máy cưa xăng cầm tay và 01 cái rựa.

(Lãnh đạo các xã vùng giáp ranh báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp)

            Nhiệm vụ trong thời gian đến, Kiểm lâm phụ trách địa bàn 02 xã vùng giáp ranh cần tăng cường công tác tham mưu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng giáp ranh; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình ngoài thực địa để  giúp lãnh đạo các xã vùng giáp ranh và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm biết, có hướng chỉ đạo xử lý. Sớm xây dựng Quy chế phối hợp giữa xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My làm cơ sở pháp lý trong việc xử lý các vụ vi phạm vùng giáp ranh./.

         

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?