Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ Kiểm lâm và chủ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng vào 15/06/2020

               Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 16/QĐ-CCKL ngày 04/02/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành chương trình công tác năm 2020. Được sự thống nhất của Sở Tư pháp và Chi cục Kiểm lâm, ngày 12/6/2020 tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ Kiểm lâm và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

            Ông Nguyễn Vĩnh Lạc, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp phát biểu khai mạc lớp tập huấn

             Tham dự khai mạc hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Vĩnh Lạc, Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Xử lý vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Tân, báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp. Ông Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, Hạt Kiểm lâm; công chức phụ trách công tác Thanh tra, pháp chế, Kiểm lâm địa bàn xã; các thành viên thuộc Công ty TNHH 01 thành viên lâm nghiệp Ba Tơ, Ba Tô và Ban quản lý rừng hộ tỉnh Quảng Ngãi.

             Học viên tham gia tập huấn

              Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề:
              1. Kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính;
               2. Nguyên tắc, tình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả;
               3. Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
               4. Kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;
            5. Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
    Ngoài các chuyên đề được tập huấn, các học viên đưa ra nhiều tình huống thực tế trong thực thi pháp luật của ngành Lâm nghiệp để báo cáo viên giải thích, hướng dẫn việc áp dụng theo quy định pháp luật.
             Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ Kiểm lâm và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh để vận dụng trong quá trình giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật./.
 

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?