Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đăng vào 29/06/2020

            Ngày 19/6/2020, tại hội trường Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, Văn phòng Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
           Tham dự cuộc họp có đ/c Nguyễn Văn Hân, Phó trưởng BCĐ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì. Lãnh đạo các phòng Kế hoạch, tài chính, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT; các thành viên Văn phòng BCĐ CTMTPTLNBV tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh; các Phòng, Hạt, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm; Công ty TNHH 01 thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ, Ba Tô; Ban quản lý dự án JICA2, GCF; Trạm trưởng Trạm QLBVR phòng hộ các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Khu đông huyện Trà Bồng và khu tây huyện Trà Bồng.

Quang cảnh cuộc họp


         Sau khi nghe đại diện Văn phòng BCĐ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đ/c Nguyễn Văn Hân, kết luận như sau:
       Trong 06 tháng đầu năm 2020, chính quyền địa phương các cấp phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ triển khai công tác tuần tra, truy quét những điểm nóng có nguy cơ cao về phá rừng trước, trong và sau tết; tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR cho người dân với nhiều hình thức khác nhau như họp thôn, sân khấu hóa, đài truyền hình, đài phát thanh. Tổ chức tham mưu phân bổ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phát triển rừng. Các đơn vị được giao dự toán ngân sách đã chủ động thực hiện các thủ tục để khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng cho các đối tượng theo từng chương trình, chính sách trên đại bàn tỉnh. Đối với diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm rà soát diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR (theo kết quả diễn biến rừng) làm cơ sở chi trả tiền DVMTR còn lại của năm 2019 cho các chủ rừng và hoàn thành chi trả đúng theo quy định của nhà nước.
       Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là hoạt động khai thác và thương mại lâm sản, chịu ảnh hưởng trực tiếp do phụ thuộc thị trường xuất khẩu, phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu (sơn, keo, vani…) nhập khẩu từ Trung Quốc, khi nước này xảy ra dịch bệnh, nhiều nhà máy gỗ Việt Nam đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn. Ngoài ra, nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư, đầu tư còn hạn chế, chậm phân bổ nên đã ảnh hưởng đến một số nội dung thực hiện phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
         Để hoàn thành các chương trình, mục tiêu và kế hoạch của Ban Chỉ đạo CTMTPTLNBV năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020, như sau:
        1. Tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội được UBND tỉnh giao theo các chương trình, dự án,... để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
         2. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức xây dựng Chương trình PTLN bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025;
       3. Rà soát, đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành tại Công văn số 1221/SNNPTNT ngày 20/05/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng hợp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp theo đúng thời quy định;
      4. Tham mưu hướng dẫn các nội dung về việc thẩm định, phê duyệt công trình lâm sinh, kiện toàn đầu mối báo cáo cấp huyện theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 06/01/2020;
      5. Tăng cường công tác phối kết hợp với các đơn vị vùng giáp ranh trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý lâm sản và những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ phối hợp với BQL rừng phòng hộ, các Trạm quản lý bảo vệ rừng xác định các khu vực có nguy cơ xâm hại rừng tự nhiên như Sơn Lập, Sơn Bua, Sơn Long huyện Sơn Tây; Sơn Kỳ; Sơn Linh; Sơn Bao huyện Sơn Hà; Trà Xinh, Trà Khê huyện Tây Trà; Ba Xa, Ba Trang huyện Ba Tơ tổ chức tuần tra truy quét không để điểm nóng phá rừng, khai thác gỗ xảy ra;
      6. Thực hiện thẩm định và tham mưu quyết định các hạng mục lâm sinh theo phân cấp và tham mưu thực hiện một các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.
     7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định./.
 

Bùi Vy Khánh - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?