Kiểm tra công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Trà Bồng

Đăng vào 07/04/2021

            Vừa qua, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Trà Bồng về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR trên địa bàn huyện trong thời gian đến. Tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các phòng: Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, Sử dụng và Phát triển rừng; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện và công chức, viên chức phụ trách các bộ phận chuyên môn, cụm trưởng các cụm Kiểm lâm địa bàn trực thuộc.

            Qua xem xét nội dung Báo cáo của đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến, ý kiến tham gia làm rõ một số vấn đề liên quan của phòng chuyên môn; đồng chí Phó Chi cục trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

         1. Ngoài một số nội dung về phương hướng nhiệm vụ đã được đề cập tại Báo cáo, đơn vị cần tập trung rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả  các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh trong thời gian qua như: Kế hoạch số 691/KH-SNNPTNT-KL ngày 18/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2021; Công văn số 142/SNNPTNT-KL ngày 15/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động về Lâm nghiệp ngay từ đầu năm 2021, Công văn số 580/CCKL-BVR ngày 11/8/2020 về việc chấn chỉnh công tác theo dõi, thống kê diễn biến diện tích rừng; Công văn số 733/CCKL-BVR ngày 16/10/2020 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm 2020; Công văn số 39/CCKL-BVR ngày 21/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng và thương mại lâm sản trước, trong, sau tết Nguyên đán Tân sửu 2021 và thời gian tiếp theo; ...

(Hình minh họa kiểm tra hiện trường rừng tại huyện Trà Bồng)

          2. Có văn bản yêu cầu Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khu tây và Khu đông Trà Bồng cung cấp hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng; phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương sở tại và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Hội nghị cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khi Nhà giao nước giao, khoán rừng. Lưu ý, mời lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh tham gia, hoàn thành trong quý II/2021.

          3. Rà soát, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm huyện và Trạm Quản lý bảo vệ rừng đảm bảo sát với tình hình thực tế và đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả. Lưu ý, đây là cơ sở để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật.  

          4. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, xây dựng các cơ sở tin báo về tình hình bảo vệ rừng để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm. Xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, không để xảy ra các điểm nóng về vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn.

          5. Phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát trình tự, thủ tục thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lâm nghiệp (Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) đúng theo quy định hiện hành. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đơn vị tư vấn thực hiện Phương án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

          6. Tổ chức tập huấn cho Kiểm lâm địa bàn sử dụng ảnh vệ tinh để rà soát các biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, hoàn thành trong quí II/2021. Chủ động rà soát và trao đổi các thông tin biến động về diện tích rừng cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khu đông và Khu tây Trà Bồng, đồng thời phối hợp tổ chức xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin, thực hiện báo cáo theo quy định.

          7. Đối với việc kiện toàn tổ chức: Hạt có đề xuất cụ thể bằng văn bản gửi Huyện ủy Trà Bồng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi để xem xét giải quyết.

Lâm Đạo Hiền - CCKL

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?