Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Thuận

Đăng vào 08/04/2021
 
  Theo Kế hoạch số 137/KH-CCKL ngày 09/3/2021 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi về tham quan học hỏi dự án “ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”; Từ ngày 25 - 28/3/2021, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi đã tổ chức đoàn công tác gồm: Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn quản lý bảo vệ rừng các Hạt Kiểm lâm (Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà).


(Toàn cảnh buổi làm việc với CCKL tỉnh Bình Thuận)

                Đoàn công tác đã gặp và làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận, được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận giới thiệu đầy đủ một số thông tin căn bản liên quan đến dự án: “Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng” hiện đang áp dụng tại tỉnh Bình Thuận. Qua xem trình chiếu Ứng dụng trên màn hình và nghe các Hạt Kiểm lâm báo cáo kết quả tế xác minh thực tế tại hiện trường các biến động đã cho thấy hiệu quả bước đầu của ứng dụng đem lại tại tỉnh Bình Thuận như:

           (1) Quản lý được số liệu hiện trạng rừng, dịch vụ môi trường rừng, chứng nhận FSC theo từng đơn vị hành chính và chủ quản lý.

          (2) Cung cấp được bản đồ cảnh báo mất rừng và bản tin cảnh báo mất rừng tại tỉnh Bình Thuận với tần suất 02 lần/tháng.

          (3) Thông báo dữ liệu các điểm mất rừng từ ảnh vệ tinh với đầy đủ thông tin về hành chính, tiểu khu, khoảnh/lô, đối tượng rừng, chủ rừng, lưu vực tới các cấp quản lý có liên quan.

          (4) Tự động gửi email và tin nhắn cảnh bảo mất rừng tới các cán bộ liên quan tại 03 cấp: tỉnh, huyện, xã và các chủ rừng.

         (5) Cung cấp các ảnh vệ tinh Sentinel-2 mới nhất lên hệ thống với tuần suất tối đa 05 ngày/lần hoàn toàn miễn phí của của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, giúp cho người quản lý, công chức kiểm lâm có thể kiểm chứng và khoanh vẽ các điểm mất rừng trên ảnh từ 0,5 ha trở lên trước khi ra xác định trên hiện trường.

         (6) Cung cấp dữ liệu ảnh vệ tinh về tình trạng biến động rừng cho lực lượng Kiểm lâm địa bàn trực tiếp đến hiện trường điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, thu thập dữ liệu, thông tin, cập nhật vào phần mềm theo các biểu mẫu có sẵn theo quy định, truyền về trung tâm dữ liệu tại Chi cục Kiểm lâm để từ đó chỉ đạo lực lượng xử lý kịp thời.

          (7) Tăng cường năng lực giám sát, kịp thời cập nhật sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cho các lực lượng có liên quan của tỉnh.

         Với đặc thù tỉnh Quảng Ngãi có địa hình đồi núi cao, bị chia cắt mạnh,  phức tạp, điều kiện đi lại tuần tra của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn, tài nguyên rừng còn phong phú, đa dạng nên việc ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng là hết sức cần thiết và cấp bách. Phần mềm sẽ cung cấp cho người quản lý, các cơ quan nhà nước ở các cấp những thông tin thực trạng về tài nguyên một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả; đáp ứng được yêu cầu quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trong giai đoạn hiện nay.

(Ông Nguyễn Đại Chi cục trưởng CCKL Quảng Ngãi tặng quà lưu niệm)

            Kết thúc chuyến đi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi chỉ đạo báo cáo kết quả tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bình Thuận làm cơ sở đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự án:  “Hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” nhằm hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng công nghệ cao trong công tác giám sát tài nguyên rừng

Phạm Tấn Kiểm - CCKL
 Tags
Phạm

Tin khác

BẢN TIN DỰ BÁO CHÁY RỪNG
Bạn thấy giao diện, bố cục website thế nào?